819
14

oud-directeur Amnesty International

Eduard Nazarski is sinds maart 2006 directeur van Amnesty International, afdeling Nederland. Hij werkte 15 jaar bij VluchtelingenWerk Nederland, waar hij eerst verantwoordelijk was voor de ondersteuning van vluchtelingen en later voor de beleidsbeïnvloeding. De laatste 6 jaar van zijn dienstverband was hij er algemeen directeur. Nazarski was tot zomer 2008 voorzitter van de European Council on Refugees, een samenwerkingsverband van 65 NGO's in 28 landen in Europa. Tot eind 2019 was hij directeur van Amnesty International

Timmermans geeft het goede voorbeeld aan Teeven

Hoog tijd dat Timmermans en Teeven eens een goed gesprek hebben over mensenrechten

Bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft de regering met veel overtuiging mensenrechten als hoofdpunt in het buitenlands beleid teruggebracht. Timmermans was daar zeer duidelijk over bij de behandeling van de begroting van zijn departement in de Tweede Kamer, en ook afgelopen woensdag bij de uitreiking van de mensenrechtentulp.

In een bevlogen toespraak stelde hij daar met verve dat een land dat kritiek heeft op andere landen, ook zelf moet openstaan voor kritiek. Hij noemde daarbij de achterstelling van vrouwen, de behandeling van ouderen, de situatie van gehandicapten en kinderen. Maar hij repte tekenend genoeg niet over migranten.

Daar komt het kabinetsbeleid in een enorme spagaat. Staatssecretaris Teeven lijkt zich ten doel te hebben gesteld een zo afschrikwekkend mogelijk beleid te voeren. Het onzalige voornemen tot strafbaarstelling van illegaliteit is daarvan een recent  voorbeeld. Het beleid ten aanzien van detentie van migranten lijkt te worden voortgezet.

Het detentiecentrum Schiphol is daarbij een wrang symbool. Bij de brand in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 kwamen 11 mensen om het leven. Zij zaten opgesloten in hun cellen die niet meer op tijd konden worden geopend. De overlevenden werden geboeid afgevoerd, daarna in een luchtkooi opgesloten en vervolgens naar andere ‘locaties’ gebracht, waar ze bepaald geen goede nazorg kregen.

Nu is het nieuwe centrum Schiphol geopend. Daar worden mensen ingesloten die asiel vroegen en wier aanvraag nog in behandeling is. Daar zitten ook migranten die niet mogen blijven. Maar in beide gevallen hebben de gedetineerden geen strafbare feiten gepleegd. De Raad van Europa en het Committee for the Prevention of Torture hebben zeer duidelijk gesteld dat vreemdelingen in detentie niet als criminelen mogen worden behandeld. Toch is dat wel wat er gebeurt. 16 uur per dag opgesloten in een tweepersoons cel, geen werk of educatieve activiteiten, geen toegang tot internet en sociale media, geen mobiele telefoon, hooguit twee keer per week bezoek onder toezicht, met handboeien en broekstok naar buiten bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek, geen verlof bij overlijden of bevalling van een gezinslid, gevisiteerd worden bij binnenkomst in het centrum, ook na bezoek aan bijvoorbeeld de rechtbank.

Hoog tijd dat Timmermans en Teeven eens een goed gesprek hebben over mensenrechten.

A.s zondag is er een demonstratie bij het detentiecentrum Schiphol. Meer info op laatuwgastenvrij.nl.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)