4.946
245

Historicus, journalist

Maarten van den Heuvel begon zijn journalistieke loopbaan in de redactie van de talkshow I.S.C.H.A van Ischa Meijer. Na het abrupte einde aan dat programma werkte hij onder meer bij RUR en was hij als researcher in dienst van documentairemaakster Ireen van Ditshuyzen.

Zijn dienstverband bij de VARA begon bij het programma Barend & Witteman, eerst als redacteur, later als coördinator en kort als eindredacteur. Hij zette samen met Paul Witteman het populair wetenschappelijke programma Nieuwslicht op en werd er eindredacteur van. Vanaf het begin van Pauw & Witteman werkte Van den Heuvel er drie jaar als samensteller.

Daarna was hij betrokken bij de oprichting van Joop en een van de twee eindredacteuren van het documentaire-drieluik 'Vrijheid, gelijkheid, broederschap', waar hij ook het boek 'Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Oude waarden in nieuwe tijden' over schreef. Dat boek werd geselecteerd voor de longlist van de Socratesbeker, de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Sindsdien is hij eindredacteur van diverse televisieprogramma’s bij BNNVARA zoals ‘Witteman ontdekt’ en ‘Groeten uit Holland’ en ‘Dat had je gedacht’ van Human.

Tip voor de campagneteams

65% van de Nederlanders vindt dat de verschillen tussen arm en rijk in Nederland te groot zijn geworden

Vier keer per jaar doet het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek naar hoe de Nederlanders denken over ons land. Onlangs verscheen het tweede deel van dat ‘Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2012’. Veel van het onderzoek gaat logischerwijs over de stand van de economie.
Een van de vragen luidde als volgt:

Er wordt verschillend gedacht over bestaande inkomensverschillen. Sommige mensen vinden dat die veel kleiner moeten worden, anderen dat ze juist veel groter moeten worden. Er zijn ook mensen met een mening die daartussenin ligt. Wat vindt u?

Politieke partijen doen tegenwoordig krampachtig hun best om te onderzoeken wat de kiezer vindt, om zo de kans te verkleinen dat ze de boot missen. De verkiezingscampagne is nog niet echt los gebarsten, maar afgaande op de totale stilte de afgelopen jaren over de inkomensverschillen zou je kunnen concluderen dat er op dit onderwerp weinig valt te halen. Maar is dat wel zo?

Op dit moment is 65% van de Nederlanders van mening dat de verschillen tussen arm en rijk in Nederland te groot zijn geworden, zo blijkt uit het SCP-onderzoek. 14% is het daarmee oneens, 21% neemt een neutrale positie in.  64% wil actie om te zorgen dat die verschillen kleiner worden, 22% wil de verschillen zo houden als ze zijn en slechts 4% pleit voor grotere inkomensverschillen.

Daarmee weerspiegelen de ondervraagden de laatste wetenschappelijke inzichten.

Epidemiologen Richard Wilkinson en Kate Pickett hebben laten zien dat landen met kleinere inkomensverschillen op heel veel terreinen beter presteren (leerprestaties, levensverwachting, kinderwelzijn, sociale mobiliteit, sociaal vertrouwen, drugsgebruik, geestesziekten, kindersterfte, obesitas, aantal gevangenen, moorden en tienerzwangerschappen). Na het verschijnen van hun spraakmakende boek ‘The Spirit level’  is dat beeld nog eens bevestigd door meerdere studies.

Economen als Robert Frank hebben laten zien dat landen met relatief kleine inkomensverschillen over het algemeen de grootste economische groeicijfers laten zien en dat dat ook binnen landen geldt voor perioden waarin de inkomensverschillen klein waren.

Psychologen als Mihaly Csikszentmihalyi hebben laten zien dat grote geldbedragen helemaal niet essentieel zijn om mensen te motiveren, sterker, dat andere zaken als autonomie en zingeving een veel groter effect hebben.

De afgelopen decennia was nivellering een vies woord, was het een taboe om over het verkleinen van inkomensverschillen te praten. Nu lijken er barstjes in dat taboe te komen. Het grootste deel van de Nederlanders wil kleinere inkomensverschillen. Dames en heren  politici, doe er uw voordeel mee.


Laatste publicatie van MaartenvandenHeuvel

  • Vrijheid, gelijkheid, broederschap

    Oude waarden in nieuwe tijden

    2014


Geef een reactie

Laatste reacties (245)