2.351
43

Hoogleraar Economie

Esther-Mirjam Sent is hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Hiervoor doceerde zij aan de University of Notre Dame in de Verenigde Staten en is zij visiting fellow geweest aan de London School of Economics en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoeksinteresses omvatten de geschiedenis en filosofie van de economische wetenschappen alsmede de economie van de wetenschap hetgeen onder andere is uitgemond in twee boeken: The Evolving Rationality of Rational Expectations: An Assessment of Thomas Sargent's Achievements (Cambridge University Press, 1998), waarvoor zij de Gunnar Myrdal-prijs ontving, en Science Bought and Sold: The New Economics of Science (University of Chicago Press, 2002, samen met Ph. Mirowski). Zij is tevens mede-redacteur van de Journal of Institutional Economics. Recentelijk zijn haar onderzoeksinteresses uitgebreid naar gedragseconomie, experimentele economie en economisch beleid. Esther-Mirjam Sent is in 1994 gepromoveerd aan Stanford University in de Verenigde Staten.

Tip voor eerstejaars studenten

Doe vooral wat je leuk vindt, niet wat iemand anders van je verlangt of waar je een goede baan mee kan krijgen.

Het wemelt van de rode Radboud-hoodies, dus we mogen weer een nieuwe lichting studenten aan de universiteit verwelkomen. Mijn financiële eigenbelang schrijft voor dat ik de nieuwkomers feliciteer met een keuze in dienst van hun financiële eigenbelang. Echter, studeren is méér dan economie.

Traditionele economen menen dat iedereen zijn of haar eigenbelang nastreeft. Studeren zou dan een investering in jezelf zijn. Gezien de hoge persoonlijke opbrengsten van de opleiding, is het niet meer dan logisch om van calculerende studenten ook een hogere eigen bijdrage te vragen voor de kosten die zij maken tijdens hun studie, vandaar de invoering van het studievoorschot.
Echter, studeren gaat niet alleen om individueel profijt, maar ook om het ontplooien van individueel talent, om Bildung, en dat ook deels ten behoeve van de samenleving. Dat zou juist de motivatie moeten zijn voor jongeren om te gaan studeren. Immers, het hoger onderwijs heeft een vormende, verheffende taak.

Advies
Mijn advies aan de nieuwelingen luidt dan ook: doe vooral wat je leuk vindt, niet wat iemand anders van je verlangt of waar je een goede baan mee kan krijgen. Geniet van je studententijd, ga naar het buitenland, ga stage lopen en maak optimaal gebruik van je keuzeruimte! Studeren is een voorrecht, dus benut je tijd goed.

Gelukkig menen de Radboud-economen dat er méér is dan economie. Immers, even if you win the rat race, you are still a rat. Daarom heet ik de eerstejaars studenten economie graag extra hartelijk welkom!

Geef een reactie

Laatste reacties (43)