1.273
35

Bestuurskundige

Bestuurskundige en oud-PvdA-Kamerlid

Top 200: vooral mannen aan het roer!

Waarom laten we ons toch in slaap sussen? Er is geen sprake van vrijheid en gelijkheid voor veel vrouwen

Dat de emancipatiestrijd in Nederland nog onvoltooid is, is pijnlijk zichtbaar in de Volkskrant top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De eerste vrouw staat op nummer 16. En verder is het overwegend een lijst met heel veel vooral grijze mannen. Nu ben ik de laatste die iets tegen mannen heeft maar bij mij rijst wel steeds sterker de vraag op: wat stelt in Nederland vrijheid en gelijkheid voor vrouwen voor? En wat stelt de vrouwenstrijd in Nederland nog voor?

De top 200 van elitair Nederland voelt des te pijnlijker als ik mij realiseer dat de overgebleven vrouwenstrijd in Nederland vandaag de dag nogal wit en elitair is. Wanneer wij zelfs hiermee geen doorbraak kunnen vaststellen in de top 200 elite dan is er iets goed mis.

Ja ja, ik hoor de reacties al, “Ja maar het gaat steeds beter met de emancipatie van de vrouw!” Ja, het gaat op sommige terreinen een beetje beter en soms echt een stuk beter. Gelukkig maar. Vrouwen worden als ze kinderen krijgen niet meer automatisch ontslagen. Vrouwen zijn baas in eigen buik. Meer vrouwen zijn hoger opgeleid. Steeds meer vrouwen werken. Velen van ons hebben zich inmiddels bevrijd van de sociale, culturele en religieuze dogma’s en onderdrukking. Wij kunnen dus zeggen dat het beter gaat.

De emancipatiestrijd draaide en hoort nog steeds te draaien om het verkrijgen van volledige maatschappelijke vrijheid en gelijkheid / gelijkwaardigheid. Onze juridisch verankerde grondrechten zijn een stevig fundament,  maar dit is voor veel vrouwen niet voldoende gebleken om maatschappelijke gelijkheid en vrijheid te bereiken. Hoewel wij mogen leven in een westers land met een relatief hoge ontwikkeling hebben wij toch te vaak nog een bewust of onbewust cultureel bepaald vrouwenbeeld dat echte emancipatie in de weg staat. Ook onze instituties zijn vanuit dit beeld ingericht. Echt, wij hebben een serieus probleem.

Waarom laten we ons toch in slaap sussen? Er is geen sprake van vrijheid en gelijkheid voor veel vrouwen zolang meer dan de helft van de vrouwen in Nederland financieel afhankelijk is. Er is geen sprake van vrijheid en gelijkheid als teveel (migranten)vrouwen in Nederland nog onder het juk van religie en of sociaal culturele dogma’s en onderdrukking leven. Er is geen sprake van vrijheid en gelijkheid zolang de top 200 lijst van invloedrijkste Nederlanders geen evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen kent. Moeten wij 100 jaar wachten tot het weer een beetje beter is? Wij, vrouwen én mannen in Nederland, zouden hier geen genoegen mee moeten nemen. Het gaat hier om fundamentele ménsenrechten. De vrouwenemancipatie moet stevig terug op de politieke agenda. En wel snel…

Geef een reactie

Laatste reacties (35)