922
35

Wethouder Wonen namens SP Amsterdam

Laurens Ivens is wethouder Wonen namens de SP in Amsterdam. Ook is hij lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Van der Laan zet botte bijl in Amsterdamse brandweer

Juist in Amsterdam, een stad met veel oude brandbare huizenblokken bezuinigt Van der Laan 3,5 miljoen euro op de brandweer

Burgemeester Van der Laan wil ruim drie miljoen euro bezuinigingen op de brandweer. Het overgrote deel moet opgebracht worden door de werkwijze te veranderen waarbij minder brandweerlieden nodig zijn. De experts, de brandweer zelf, vrezen voor de veiligheid van personeel en bewoners.

De brandweer heeft de afgelopen jaren veel ingrijpende veranderingen in de organisatie moeten verwerken. In 2006 werd het functioneel leeftijdsontslag afgeschaft en werden de 48-uurs diensten vervangen door 24-uurs diensten. Ook de regionalisering van de brandweer zorgde voor organisatorische en financiële hobbels. De onlangs aangekondigde bezuinigingsdoelstelling leidt tot nieuwe onrust. Burgemeester Van der Laan wil nu, behalve op de arbeidsvoorwaarden, ook op veiligheid bezuinigen.

Het aantal brandweermensen moet omlaag, in plaats daarvan moet de prioriteit bij brandpreventie komen te liggen. Om dit te realiseren zal de zevende man van de wagen af gaan. Juist in Amsterdam, een stad met veel oude (brandbare) huizenblokken is deze zevende man essentieel. Daarnaast wordt de chauffeur van de commandowagen geschrapt. Dat betekent dat de officier van dienst binnenkort zelf naar de brand moet rijden in de tijd die hij gewoonlijk gebruikte om dikke boeken met scenario’s door te lezen. En om nou in een drukke stad als Amsterdam met hoge snelheid al bladerend naar een brand te rijden is ook niet bepaald veilig. Tot slot denkt men nog meer mensen te kunnen wegbezuinigen als de vrijwillige de ademluchtflessen gaat leveren bij een brand. Dat lijkt echter niet helemaal doordacht, aangezien Amsterdam alleen beroepskrachten heeft en de ademlucht dan dus van buiten de stad zou moeten komen.

De burgemeester haalt onderzoeken aan die volgens hem aantonen dat door ander materiaalgebruik en beter geïsoleerde woningen de kans op redding van mensenlevens is afgenomen. Door de aanwezigheid van kunststoffen en de beperkte hoeveelheid zuurstof in goed geïsoleerde woningen wordt de kans op verstikking groter. Dit rechtvaardigt het, volgens de burgemeester, om niet in te zetten op reddingen maar op brandpreventie. In dit geval lijkt er een kloof te bestaan tussen de papieren werkelijkheid van Van der Laan en de realiteit waarin de mensen van de brandweer zich elke dag begeven. Deze experts zien het juist als hun hoofdtaak om mens en dier te redden.

De afgelopen jaren zijn bovendien veel brandweerlieden wel geschoold in  brandpreventie, maar door voortdurende reorganisaties en personeelstekorten hebben ze zich er nauwelijks voor in kunnen zetten. In de nieuwe kazerne die ontstaat door het samenvoegen van twee kazernes in Amsterdam Zuidoost moet ook de nadruk op preventie komen te liggen en zal er worden geëxperimenteerd met andere werkwijzen waardoor minder mensen nodig zouden zijn. Bij de samenvoeging van de kazernes ontstaan er gebieden waar de brandweer in de toekomst niet binnen de wettelijke acht minuten zal kunnen zijn. Op dit moment is de brandweer nog in 90 procent van de gevallen binnen deze norm op de plaats van bestemming. Dit percentage gaat de komende jaren flink omlaag in bepaalde buurten.

Opmerkelijk genoeg wordt van de 3,5 miljoen euro aan bezuinigingen slechts  een schamele kwart miljoen gehaald bij de overhead van de brandweer. Burgemeester Van der Laan kiest bewust hiermee voor de confrontatie met de brandweermensen. Deze confrontatie zet hij zelfs zo hard aan dat hij wil gaan bezuinigen op hun veiligheid en de veiligheid van de inwoners van de stad. Juist het bewaken van de veiligheid is een kerntaak van de gemeente, een taak die niet zomaar uitgekleed mag worden onder druk van de bezuinigingen. Een efficiëntere brandweer is natuurlijk altijd welkom, maar de botte bijl is hiervoor niet het juiste middel. Burgemeester: bezuinig niet op de veiligheid!

Geef een reactie

Laatste reacties (35)