301
10

Tweede Kamerlid PvdA

Jeroen Dijsselbloem studeerde onder meer landbouw-economie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij werkte als medewerker van de PvdA-fractie in het Europarlement, voordat hij hetzelfde werk ging doen in de Tweede Kamer. In die tijd was hij ook gemeenteraadslid in Wageningen. Vanaf 1996 werkte Dijsselbloem op het ministerie van LNV tot hij in 2000 in de Tweede Kamer werd gekozen.Inmiddels is hij er vice-voorzitter van de PvdA-fractie.

Vaste coach voor probleemgezin

Gemeenten krijgen straks, als het aan de PvdA ligt, alle touwtjes in handen om de hulpverlening rond een gezin bij elkaar te brengen

Een samenwerkingsverband van vijf inspecties concludeert dat de hulp aan kinderen uit een arm gezin tekortschiet. Hulpverleners zijn vaak kort bij een gezin betrokken en werken langs elkaar heen, zo luidt de conclusie in een vandaag gepresenteerd rapport.

De PvdA pleit ervoor dat in de toekomst altijd wordt gewerkt met één coach en één plan voor gezinnen waarin sociale en/of psychische problemen spelen. De PvdA wil deze zogeheten ‘één gezin, één plan’-aanpak wettelijk vastleggen. We zeggen het al heel lang, iedereen is het er ook over eens, het gebeurt alleen nu nog te weinig.

Heel veel problemen in gezinnen, tot en met ernstige kindermishandeling, komt voort uit grote stress over geld. Mensen die tegen torenhoge schulden aankijken, met hun geld het einde van de week niet eens halen en geen perspectief zien, kunnen wanhopig en gefrustreerd zijn. Er moet rond zo’n gezin een aanpak komen die zich niet allen richt op symptomen als huiselijk geweld maar ook de oorzaken aanpakt.

Gemeenten krijgen straks, als het aan de PvdA ligt, alle touwtjes in handen om de hulpverlening rond een gezin bij elkaar te brengen. Van schuldhulpverlening tot arbeidsmarkt, van opvoedingsondersteuning tot jeugdpsychiatrie. Die kans moeten we grijpen om ook meteen één iemand ‘chef-aanpak’ te maken. Ik zal dat binnenkort namens mijn fractie voorstellen bij de behandeling van het voorstel voor een nieuw stelsel van Jeugdhulpverlening.

Geef een reactie

Laatste reacties (10)