2.207
36

Wethouder Rotterdam (PvdA) Werk, Inkomen

PvdA-wethouder in Leeuwarden van 2006 tot 2011. Portefeuilles: financien, sociale zaken & werkgelegenheid, zorg, opvang & integratie en sport. Lid landelijk partijbestuur. Uitgeroepen door het blad Binnnenlands Bestuur tot 'Beste Lokale Bestuurder in 2009'. In 2011 werd hij wethouder Werk, Inkomen en Zorg in Rotterdam.

Verblind door peilingen

Nederland heeft gekozen voor een sterke PVV en verdient dus ook de PVV in de regering. Ik houd mijn hart vast.

Het was een forse verkiezingscampagne met een verrassende uitslag. De peilingen volgend werd ik voortdurend op een ander been gezet. Achteraf bleek, dat de komst van de PVV veel groter was dan gedacht.

Aan politieke richtingen zijn politieke standpunten gekoppeld. De PVV associeer ik vooral met het integratievraagstuk. Een vraagstuk dat voor velen speelt, maar waar niet altijd goede oplossingsrichtingen gekozen worden. Soms te zwaar aangezet: etnische registratie of te veel om de hete brij heen draaiend: alleen maar praten.

Debatteerden politieke kopstukken begin 2010 nog vooral over de economische crisis en integratie. De campagne daarna ging vooral over leiderschap, economisch herstel en de doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s. Alsof het rekenbureau een onafhankelijke grootheid is, buitelden zo’n 2000 incrowd politici en opiniemakers over haar uitspraken. Het integratievraagstuk was minder prominent aanwezig.

Eerlijk gezegd viel het me niet eens meer op. In de peilingen sukkelde de PVV wat in, de VVD gooide het op fors bezuinigen en de PvdA op samenbindend sterker de crisis uit komen. Als een veenbrandje bleef het individualisme en angst voor zij die anders zijn bestaan. De PVV gebruikte tussen neus en lippen door in debatten de woorden Moslim en Marokkanen. Wilders kon hiermee, zonder te debatteren, appelleren aan zijn reputatie. Dat werkt.

Juist het etnisch registeren van personen (pagina 11 PVV-verkiezingsprogrogramma, vlak boven heropvoedingskampen), zou een mooi punt geweest zijn om een goed tegengeluid te laten horen. Ik neem aan dat de gemiddelde Nederlander ongerust is over meer criminaliteit bij bepaalde bevolkingsgroepen, maar bijvoorbeeld etnisch registreren niet erg aantrekkelijk vindt. We zijn nu wat naar rechts doorgeslagen. Het is aan de traditionele partijen om diverse onderwerpen, zoals integratie, blijvend op de agenda te houden en met concrete voorstellen te komen in de politieke én publieke arena.

De VVD zal ook concreet moeten zijn in het integratievraagstuk. Waar staat de sociaal-liberaal Rutte? We zullen het zien de komende maanden. Nederland heeft gekozen voor een sterke PVV en verdient dus ook de PVV in de regering. Ik houd mijn hart vast en zal ook lokaal het gesprek blijven voeren.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)