Laatste update 19:37
1.689
66

Campagneleider Mobiliteit, Milieudefensie

Anne Knol is campagneleider Mobiliteit bij Milieudefensie. Eerder werkte
ze bij het RIVM. Knol promoveerde aan de Universiteit Utrecht op het
proefschrift 'Health and the Environment: assessing the impacts,
addressing the uncertainties'.

Verbreding van de A27: meer asfalt helpt niet bij het oplossen van files

De snelweg verbreden, Amelisweerd sparen en een half miljard besparen? Dat kan

cc foto: Cor van Angelen

Op donderdag 7 juli bespreekt de Tweede Kamer opnieuw de verbreding van de A27 en A12 bij Amelisweerd. Het kabinet houdt zich vooralsnog doof voor burgerprotesten, slecht uitpakkende kosten-baten analyses en talloze onderzoeken waaruit blijkt dat asfalt niet helpt bij het oplossen van files. De coalitie is nog steeds voornemens de snelweg bij natuurgebied Amelisweerd te verbreden. Daarmee dreigt een miljard euro belastinggeld over de balk gegooid te worden.

PvdA
Van minister Schultz was deze starheid te verwachten. Dat de PvdA, naar eigen zeggen vanwege het regeerakkoord, niet open staat voor een andere aanpak dan die van Schultz, is verbazingwekkend. In het regeerakkoord staat namelijk alleen dat de besluitvorming rondom de verbreding moet worden afgerond in deze kabinetsperiode. Afronden van de besluitvorming hoeft natuurlijk niet te betekenen ruim een miljard euro in een onrendabel project gestoken moet worden. Zeker niet als daarmee een gebied ter grootte van dertien voetbalvelden kostbare natuur verdwijnt, en de ongezonde luchtvervuiling en CO2 uitstoot erdoor toeneemt.

Het Centraal Planbureau heeft intussen in een afweging van de maatschappelijke kosten en baten aangetoond dat dit project hoogstwaarschijnlijk onrendabel is. Het meest verstandige besluit is dus om dit megalomane project te schrappen, of op zijn minst uit te stellen, zoals het Planbureau adviseert.

Alternatief
Als de wens voor nieuw asfalt te groot is om de verbreding van de A27 te schrappen, is er ook een tussenoplossing mogelijk: verbreding van de weg binnen de bestaande ‘bak’. Dat kan waarschijnlijk, mits de maximumsnelheid verlaagd wordt naar 80 km per uur om de verkeersveiligheid te waarborgen. Deze optie is nooit officieel doorgerekend en daarom onvoldoende bij de besluitvorming betrokken.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft al aangegeven dat deze variant waarschijnlijk voldoet aan de veiligheidsnormen. Ook in een audit van ingenieursbureau Goudappel Coffeng en Movares wordt geconstateerd dat “het terugbrengen van de ontwerp- en maximumsnelheid naar 80 km/u de situatie weer naar een acceptabel niveau zou kunnen brengen.” Toch weigert het kabinet tot noch toe om deze optie serieus bij de besluitvorming te betrekken.

De A27 verbreden, Amelisweerd sparen, en ongeveer een half miljard besparen? Het lijkt dus te kunnen. Donderdag bespreekt de Kamer opnieuw de verbreding van de A27. Afstel van de plannen en het geld besteden aan duurzame mobiliteit lijkt misschien een gepasseerd station. Maar uitbreiding binnen de bestaande bak is een optie die waarschijnlijk iedereen kan tevreden stellen, en zelfs voldoet aan het regeerakkoord.

Geef een reactie

Laatste reacties (66)