3.013
73

Voorzitter Landelijk Beraad Marokkanen

Mohamed Rabbae (1941) is voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM). Het LBM werd opgericht als reactie op de film Fitna van Geert Wilders. Het LBM is nu één van de partijen die Geert Wilders aanklagen wegens haatzaaien en discriminatie van moslims. Hij is oud-lijsttrekker van GroenLinks.

Verhagen en Rutte hebben de politieke moraal geprostitueerd

Om de macht zijn ze bereid om met iedereen te hoereren

Twee maanden geleden hebben Joden en Marokkanen in Amsterdam gezamenlijk gekeken naar de nieuwe film Süskind. Die gaat over de deportatie van Joodse kinderen door de nazi’s en over hoe sommige Nederlanders daaraan vlijtig meewerkten. Bij de discussie over de film zat in het panel een Joodse man die als kind verschillende kampen had overleefd. Ik vroeg hem of hij, bij een onverhoopte bezetting van Nederland door een kwalijke macht, het vertrouwen heeft dat de Nederlandse samenleving – met de kennis van nu – heel anders zou reageren dan toen onder de nazi’s. Zijn antwoord was duidelijk: “Ik heb daar geen enkel vertrouwen in”.

Als hij de enige was met deze opvatting dan zou de verleiding om deze schokkende bekentenis te relativeren wel enige kans maken. Echter, veel leden uit minderheden – moslims, joden, vluchtelingen, Oost-Europeanen, etc – delen dit gevoel. En dit gevoel komt voor een belangrijk deel voor rekening van Rutte en Verhagen. Zoals Einstein – hier geparafraseerd – ooit waarschuwde, zijn degenen die bij het kwaad toekijken, erger dan de kwade krachten zelf.

Welnu, Rutte en Verhagen hebben niet alleen toegekeken, ze hebben zelfs de racistische ideologie van Wilders gefaciliteerd. In het Gedoogakkoord hebben ze alles wat de democratische goden verboden hebben voor Wilders mogelijk gemaakt. Zelfs artikel 1 van de grondwet – één van de fundamenten van de Nederlandse beschaving – hebben ze aan hun laars gelapt. Zie  het aangekondigde wetsvoorstel dat – bij eenzelfde delict – verschil wordt gemaakt in de bestraffing van de daders: De Nederlander van autochtone afkomst wordt anders behandeld dan de Nederlander met Turkse of Marokkaanse afkomst.

Ook een deel van de reeds ingevoerde bezuinigingen heeft een allochtone kleur, zie het aanpakken van de ouderen met een onvolledige AOW: in meerderheid Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst. Dit terwijl Rutte maar al te graag roept tegen iedereen die hem wil geloven dat “niet  de afkomst maar de toekomst bepalend is voor iedereen in Nederland!” Om aan de macht te komen en te blijven, hebben Verhagen en Rutte duidelijk bewezen over ethische lijken te gaan. Het afgelopen anderhalf jaar is voor een aantal minderheden onleefbaar geweest. Met name de moslims hebben een onverdraaglijke politieke ontgroeningsperiode meegemaakt. Maar dankzij het zwarte coalitie-experiment van Rutte en Verhagen met Wilders, weten we nu tenminste wie onze vrienden en vijanden zijn.

Ik weet nu dat ik van beide heren zelfs geen nieuwe fiets zal kopen, laat staan een tweedehandse. Ik weet nu met wie ik in het verzet zou gaan en bij wie ik zou kunnen onderduiken. Ik weet nu dat een belangrijk deel van Nederland niets heeft geleerd van de Tweede Wereldoorlog. En dat het onderwijs wel handige en soms knappe internetfreaks kan opleveren, maar weinig kritische burgers. Ik weet dat zowel binnen politiek rechts als bij politiek links rechte ruggen dun gezaaid zijn.

Verhagen en Rutte hebben de politieke moraal geprostitueerd. Om de macht zijn ze bereid om met iedereen te hoereren: Wilders, van de Staay, Brinkman; het doet er niet toe met wie. Als de heren maar op het zadel kunnen aanblijven. Hoeveel christendom en liberalisme van deze heren wil je nog hebben? Verhagen en Rutte verwijten Wilders dat hij – door het weglopen – de hoop om Nederland economisch solide te maken de grond heeft ingeboord. Maar hun fout is ernstiger: ze hebben de moraal in de politiek vermoord. De morele schade die  Rutte en Verhagen – bewust en tegen de waarschuwingen van velen in – de samenleving hebben toegebracht door hun samenwerking met Wilders is veel dieper en ernstiger dan het begrotingstekort dat ze als erfenis achterlaten. Dit was eens maar nooit meer! 

Geef een reactie

Laatste reacties (73)