2.586
115

Publicist

Diederik Mallien is afgestudeerd in de bachelor Wijsbegeerte en heeft daarnaast Spaanse taal en cultuur en Politicologie gestudeerd. Ook is hij een groot liefhebber van schrijven, het maken van muziek en het blijven leren van nieuwe talen. Op het moment is hij hoofdredacteur van De Druppel, het magazine van de Jonge Democraten Amsterdam. Via zijn blog Diegomallien.com schrijft hij over politieke zaken en actualiteiten.

Verwerpen van raadgevend referendum ondermijnt de democratie

"Democratie betekent macht van het volk, het volk beslist. In Nederland hebben we de mond vol van dit woord en zijn er trots op dat wij een democratie kennen als regeringsvorm. Wie goed kijkt ziet echter dat dit geenszins het geval is"

cc-foto: Franklin Heijnen

Het kabinet kan een raadgevend referendum naast zich neerleggen. Dat is gebleken uit het Oekraïne-referendum, en kan nu weer gebeuren met het mogelijke referendum over de Aftapwet. Ook al wil het volk iets niet, dan kan de regering het toch doen. Dit ondermijnt het principe van een democratie.

Democratie betekent macht van het volk, het volk beslist. In Nederland hebben we de mond vol van dit woord en zijn er trots op dat wij een democratie kennen als regeringsvorm. Wie goed kijkt ziet echter dat dit geenszins het geval is. Het volk heeft geen macht. Het volk mag eens in de vier jaar zijn stem uitbrengen op een partij waarvan hij wil dat deze (deels) zal bepalen wat er met het land gaat gebeuren. Daarna heeft de burger nergens meer iets over te zeggen. Nadat de stemmen zijn geteld is de burger overgeleverd aan de wil van de gekozen partijen.

Ook in principe heeft de burger al geen echte invloed op de politieke stand van zaken in het land. De burger mag namelijk alleen kijken of er een partij is die (hopelijk deels) staat voor wat hij of zij vindt. Een partij, niet de burger, beslist haar beleid. De burger heeft in principe niets te zeggen over dit beleid. Wat hij op zijn hoogst kan doen is lid worden van een partij en zich met veel tijd, moeite en geluk door interne partijpolitiek heen worstelen om iets te kunnen veranderen in het beleid. Maar dit is nog steeds geen democratie, waar elke burger een gelijkwaardige stem heeft in besluitvorming.

De regerende partijen kunnen in principe doen wat ze willen, want een kabinet heeft de meerderheid en zal daarom meestal haar voorstellen door de Tweede Kamer krijgen. De burger heeft niets meer te zeggen over of ze het wel eens zijn met die voorstellen. Zij kan een petitie tekenen om een referendum te houden, maar dit referendum is raadgevend en kan door het kabinet naast zich neer worden gelegd. De burger heeft zo inspraak mits het kabinet dat goed vindt. Dit ondermijnt het principe van een democratie. Wij noemen het representatieve democratie. Maar zolang het volk niet echt macht heeft, blijft het een schijndemocratie. In een echte democratie moet het volk de mogelijkheid hebben voor of tegen te stemmen bij elke beslissing wordt genomen door de regering. Representatief hoort alleen te gelden voor de afgevaardigden in het parlement die namens het volk discussiëren en debatteren.

Geef een reactie

Laatste reacties (115)