Laatste update 18:22
5.102
232

Historicus, Theoloog en Arabist

Gert Jan studeerde Geschiedenis, Theologie, Arabische Taal & Cultuur, Internationale betrekkingen, American studies en Middle East & Mediterranean Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de University of Wisconsin-Madison, King's College London en de London School of Economics. Hij was in het verleden onder meer werkzaam voor de European Council on Foreign Relations in Londen en het Europees Parlement in Brussel en is thans woonachtig en actief in de Haagse Schilderswijk.

Vluchtelingen kopen helemaal niets voor GroenLinks in de oppositie

De principes van Klaver zijn erg mooi. Voor de bühne. Vanuit een coalitie had GroenLinks vele malen meer kunnen betekenen voor vluchtelingen dan vanuit de oppositie.

De formatie is geklapt, de onderhandelingen zitten vast, en het beoogde kabinet van GroenLinks-D66-CDA-VVD (de wens van de grote meerderheid van de Nederlanders) komt er niet vanwege onenigheid op het thema migratie. Vanwege het feit dat GroenLinks niet bereid was om zich te scharen achter het voorstel van de andere partijen om afspraken over de opvang van vluchtelingen te maken met garanties van hun mensenrechten. Dergelijke afspraken gingen Klaver te ver, en GroenLinks besloot uit de onderhandelingen te stappen.

Her en der zien we veel bewondering voor Klaver. Velen in progressieve hoek vinden het goed dat hij vasthoudt aan zijn principes en geen deals maakt met schimmige Afrikaanse regimes die de rechten van vluchtelingen schenden. Mijns inziens heeft Klaver echter een enorme fout gemaakt door uit de onderhandelingen te stappen, waarmee hij juist de belangen schaadt van diegene waar hij zo hard voor wenst op te komen. Dit om drie redenen.

cc-foto: Roel Wijnants

Ten eerste waren CDA en VVD bereid om GroenLinks verregaand tegemoet te komen op het punt van migratie om deze coalitie rond te krijgen. Verreweg de meeste punten uit hun eigen verkiezingsprogramma’s hebben ze daarmee laten vallen. Welke andere partij ook in zal stappen in de onderhandelingen, zij het de SP, de PvdA of de ChristenUnie, voor geen enkele partij zullen zij zo ver gaan. Want al deze partijen staan veel minder principieel op dit punt. Een aankomend Kabinet zal dus veel minder doen voor vluchtelingen dan een Kabinet met GroenLinks erin had kunnen doen.

Daarnaast laat Klaver nu ook een grote kans liggen om progressief en conservatief Nederland met elkaar te verbinden, en ook op andere punten dan migratie datgene te realiseren wat nodig is. Onder andere op het gebied van klimaat en duurzaamheid. En dit is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor de rest van de wereld, en vooral ook voor (toekomstige) vluchtelingen. Want er bestaat een enorm risico op tientallen tot honderden miljoenen klimaatvluchtelingen in de toekomst als er niet drastisch wordt ingegrepen. De paradox is dus dat GroenLinks door nu uit principe vanwege vluchtelingen niet in het Kabinet te stappen daarmee voor de toekomst juist bijdraagt aan het vergroten van de kans op meer klimaatvluchtelingen. Ook hier laat GroenLinks het dus liggen.

Tot slot zien we dat het beleid waar GroenLinks zoveel weerstand tegen bood in Europa allang de realiteit is. Merkel en Macron zijn allang bezig om deals te maken met Afrikaanse landen over vluchtelingen. Als Nederland zijnde kun je dat beleid niet tot stilstand dwingen. Maar je kunt wel vanuit je principes proberen er het beste van te maken. Door ernaar te streven dat het internationaal recht bij dergelijke deals wordt nageleefd, en de mensenrechten van vluchtelingen gegarandeerd worden. Zoals ook de uitgangspunten in het voorstel van Tjeenk Willink, waar GroenLinks weigerde zich achter te scharen.

Het lijkt er dus sterk op dat de mensen die GroenLinks in de eerste plaats wil beschermen geen enkele baat hebben bij het feit dat GroenLinks niet met dit voorstel wilde instemmen. Dan zijn dat dus vooral principes waar je jezelf goed over kunt voelen, maar waar je niks mee bereikt. Had je er wel wat mee willen bereiken, dan was je als GroenLinks zijnde in dit kabinet gestapt, en had je samen met D66 geprobeerd er het beste van te maken voor de vluchtelingen. Door een goede balans te vinden tussen principes en pragmatisme, en verantwoordelijkheid te nemen en te kijken naar het bredere plaatje van wat je als coalitie kunt doen voor de mensen waar je je als partij voor in wenst te spannen.

Die mogelijkheid hebben GroenLinks en Klaver nu echter laten liggen. Vanwege hun principes die nu door sommigen zo hard worden toegejuicht. Maar wat kopen vluchtelingen voor deze principes? Helemaal niets. Vanuit een coalitie had GroenLinks vele malen meer kunnen betekenen dan vanuit de oppositie. Maar nu kan dat niet meer. Nu mag GroenLinks in de oppositie plaatsnemen, en zich heel goed gaan voelen over zichzelf en hun principes. Principes die eigenlijk alleen goed zijn voor de bühne.

Geef een reactie

Laatste reacties (232)