7.006
97

Politicoloog en journalist

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt onder meer als eindredacteur voor NieuwWij.nl en is medewerker van magazine De Linker Wang. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn thema’s die hem interesseren.

‘Vrij Links’ is vooral Bang Links

Het is een mooie geloofsbelijdenis van Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel in de Volkskrant van 18 mei. Maar hoe reëel is het gevaar waartegen zij strijden met hun manifest ‘Vrij Links’?

“Een open maatschappij staat of valt met de aanwezigheid van het vrije woord,” schrijft het viertal. “Nederland is al eeuwen een land waarin een wereldbeeld geschokt of uitgedaagd mocht worden en dat heeft een unieke, vrije samenleving opgeleverd. Wat voor de één een belediging is, kan voor de ander een nieuwe observatie of een analyse zijn.”

Links
cc-foto: Roel Wijnants

Hartgrondig ben ik het met de auteurs eens. Vrijheid is een kostbaar geschenk dat we ook moeten doorgeven aan nieuwe generaties. De vier suggereren echter dat journalisten en kunstenaars de mond wordt gesnoerd zonder daarvan concrete voorbeelden te geven. Ook lees ik dat het pamperen van migranten of gelovigen daarvan de oorzaak zou zijn. In hun links-seculiere pleidooi proef ik tussen de regels angst en een defensieve houding.

“Vrij Links neemt afstand van de suggestie dat niet-westerse Nederlanders in bescherming moeten worden genomen tegen het vrije debat, omdat ze nog niet klaar zouden zijn voor uitingen van de moderniteit,” aldus het viertal. Maar wie doet deze suggestie en op welke plek? Opnieuw blijft een bezwerende geloofsformule in de lucht hangen en maken de auteurs hun punt niet concreet.

En dan als klap op de vuurpijl: “Het buiten het debat houden van bepaalde, bijvoorbeeld religieuze, gebruiken of ideeën helpt alleen het theocratische patriarchaat. Het remt individuele emancipatie.” Om welke gebruiken of ideeën gaat het hier? De lezer tast opnieuw in het duister. Bedoelen Aynan, Lakerveld, Terstall en Yücel misschien koosjer en halal eten, waarbij dieren onverdoofd geslacht worden, terwijl autochtone Nederlanders massaal kiloknallers halen van dieren afkomstig uit de bio-industrie? Of gaat het toch om de vrijheid van vrouwen en seksuele minderheden?

Links staat naast een aantal andere waarden (je zou ze bijna vergeten) voor de vrijheid van het individu. Deze vrijheid wordt dagelijks bevochten door mensen in milieus waar conservatieve waarden van kracht zijn. Niet zelden gaat het hier om orthodox-christelijke of orthodox-islamitische families. In de persoonlijke strijd voor vrijheid blijkt vaak dat het zelf opnieuw kunnen interpreteren van waarden en tradities van belang is. Juist in de interactie tussen de eigen geloofstraditie of cultuur en de vrije en open samenleving, groeit vaak zelf bevochten emancipatie.

Nederland telt een groeiend aantal migranten met een uitgesproken religieuze – doorgaans christelijke of islamitische – identiteit. Moet politiek links daar vanuit een defensieve houding een exclusief seculier verhaal tegenover stellen? Of kan links beter kiezen voor diversiteit en een emancipatiestrategie waarbij mensen hun eigen route van zelfontplooiing mogen kiezen?

Angst is nooit een goede raadgever; een uitgestoken hand en dialoog zijn dat veel meer. Dat doet niks af aan de hartstocht voor individuele vrijheid. Maar erken tegelijk de levensbeschouwelijke diversiteit van de Nederlandse samenleving. En heb bijvoorbeeld oog voor het feit dat moslims vaak ook slachtoffer zijn van discriminatie en regelmatig onder een vergrootglas liggen. Het door links beoogde effect van zelfontplooiing zal dan groter zijn, want zonder begrip en wederzijds respect zal er niet veel positiefs groeien.

Vertrouw ook sterker op de kracht van onze open en democratische samenleving als context waarin mensen vanuit hun eigen achtergrond en in hun eigen tempo kunnen kiezen voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Emancipatie groeit van onderop en kan worden gekoesterd en gefaciliteerd.

Zo wordt links geen smalle seculiere getuigenisbeweging van een culturele elite, gebaseerd op een impliciete angst voor het onbekende. Nee, links moet een beweging zijn van hoop met oog voor diversiteit, die ruimte geeft aan expressie en zelfontplooiing, zonder mensen in een nieuw politiek correct keurslijf te willen dwingen.

Geef een reactie

Laatste reacties (97)