1.221
0

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variƫrend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

Vrouw, maak geen ruzie met je familie, dat is slecht voor je hart!

Elke dag een gezond weetje van Ivan Wolffers: vandaag over stress en de familieband

Het is al jaren bekend dat de stress die samenhangt met negatieve emoties die voortkomen uit de relaties met mensen in je omgeving gevolgen heeft voor ons geestelijk welzijn. Onderzoekers van de Carnegie Mellon University in de Verenigde Staten hebben nu aangetoond dat vervelende gebeurtenissen in de omgang met je familie ook invloed hebben op je lichamelijke welzijn. Met name vrouwen blijken er een hogere bloeddruk van te krijgen (38 procent meer kans op hoge bloeddruk) en dat zou weer gevolgen hebben voor hun risico op hart- en bloedvatziekten. Het gaat hier om een samenhang en er is geen bewijs voor een oorzakelijk verband.

Voor dit onderzoek werden de gegevens van de Health and Retirement Study, een onderzoek waarbij jaren achtereen de gegevens van 1500 volwassenen ouder dan 50 jaar gevolgd worden, gebruikt. Bij aanvang van het onderzoek werd de bloeddruk gemeten en werd geïnformeerd naar hoe vaak vervelende incidenten met de mensen rondom de proefpersonen voorkwamen (partners, kinderen, familieleden, vrienden). Waar moet je dan aan denken: kritiek, overdreven verwachtingen, teleurstellingen.

Kuddedieren
Na vier jaar gebeurde het opnieuw en ook werd de bloeddruk weer gemeten. Mannen hadden er geen last van en bij vrouwen ging het met name om de leeftijdsgroep tussen 51 en 64 jaar. Ook bleek de soort relatie van belang. Vervelende gebeurtenissen en emoties met eigen partner en kinderen hadden geen invloed, maar wel die met familieleden en vrienden. Op zich is het niet vreemd en kun je wel een verklaring bedenken. Mensen zijn kuddedieren die voortdurend in elkaars aanwezigheid moeten functioneren, niet uit de toon mogen vallen en uit de groep vallen, daarom voortdurend communiceren om te toetsen wat verwacht wordt en hoe je je moet gedragen en hoe er op je gereageerd wordt.

Afhankelijk van je eigen aard (manier van ermee omgaan) en je omgeving (hoe groot vaak zijn er vervelende gebeurtenissen) levert dat stress op. Dat heeft dan weer gevolgen op het zenuwstelsel. Je kunt je er goed bij voelen, maar ook vervelend en die emotionele stress heeft vervolgens invloed op andere functies.

Gevoeligheid
Maar waarom vrouwen wel en mannen niet? De onderzoekers veronderstellen dat als er een oorzakelijk verband is tussen vervelende sociale interacties en hoge bloeddruk bij vrouwen, dat te maken heeft met hun grotere gevoeligheid voor de stress van persoonlijke relaties. Je zou je echter af kunnen vragen of mannen bijvoorbeeld wel gevoeliger zijn voor sociale conflicten op het werk.

Volg Ivan Wolffers ook op Twitter
Ivan schrijft voor Joop elke dag een Gezond Weetje van de Dag: 
klik hier voor een overzicht


Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (0)