2.325
7

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variërend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

Vrouwen zijn beter in oude koeien uit de sloot halen

Vrouwen kunnen emotionele gebeurtenissen beter onthouden dan mannen, omdat ze zich ook beter kunnen uitdrukken

Het is eindelijk vastgesteld: vrouwen onthouden emotionele gebeurtenissen beter dan mannen. Dat hadden we altijd al gedacht natuurlijk, want jeetje, menig man is erg verbaasd over de capaciteit van zijn partner om oude koeien uit de sloot te halen. Die mannen waren in zo’n geval het gedoe al lang vergeten, maar een vrouw weet het nog precies. Hoe komt dat? Een gezond weetje van Ivan Wolffers.

Onderzoek laat zien dat het er op lijkt dat mannen en vrouwen via verschillende mechanismes dingen onthouden. Als hij zegt “sorry, dat herinner ik me niet meer” heeft hij op zijn manier dus misschien wel gelijk, ondanks het feit dat zijn partner daarover verbijsterd is. “Hoe kun je zoiets nu vergeten?”

Emoties beter onthouden
Onderzoekers
deden verschillende experimenten op het gebied van herinnering met in totaal 3398 proefpersonen. Ze kregen emotionele afbeeldingen (zowel negatieve als positieve) te zien, maar ook neutrale. Uit de experimenten bleek dat vrouwen -zonder dat ze ernaar gevraagd werden- de beelden waaraan negatieve emoties verbonden waren beter onthielden dan mannen. Dat was al min of meer bekend en dus waren de onderzoekers er zelf niet van onder de indruk. Maar dat vrouwen ook een duidelijk voordeel hadden bij het herinneren van beelden die met positieve emoties in verband stonden, was wel een verrassing.

Troost voor mannen: als het om neutrale beelden ging, dan bleek het geheugen van mannen en vrouwen gelijkwaardig.

Toen er een functionele MRI werd gemaakt (een manier van onderzoek waarbij activiteit van bepaalde hersendelen in beeld gebracht kan worden) bleek dat er bij vrouwen vooral activiteit te zien was in hersendelen die met beweging te maken hebben (denk aan mimiek, de mond die woorden vormt, expressie). Dat leidt tot de conclusie dat vrouwen beter in staat zijn emoties uit te drukken. Kunnen mannen de emotionele dingen misschien minder goed herinneren omdat ze minder goed toegerust zijn ze uit te drukken?

Wat kunnen we hiermee in onze relatie?
De onderzoekers menen dat hun ontdekkingen belangrijk zijn omdat het bij diagnose en behandeling van bepaalde psychiatrische klachten een rol kan spelen. Ik zat aan iets heel anders te denken: moeten wij mannen in onze relaties voortaan als er iets emotioneels van tien jaar geleden ter sprake komt maar accepteren dat zij gelijk heeft? Jijzelf was immers gehandicapt door het ontbreken van de vaardigheden die nodig zijn om je emotioneel uit te drukken. Kan je in zo’n gesprek dus maar beter je mond houden?


Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (7)