1.022
41

Vicevoorzitter Politiek van DWARS

Anne Zeven (23) is vicevoorzitter Politiek van DWARS, GroenLinkse Jongeren. Zij is sinds 2009 actief lid van DWARS en later werd zij ook lid van GroenLinks. Voordat zij het landelijk bestuur van DWARS in ging was zij onder andere duo-voorzitter van DWARS Utrecht. Anne studeert geneeskunde in Utrecht.

VVD en PvdA ontzeggen immigranten hun menselijkheid

Een ontwikkeld land kan niet draaien op alleen een goed gevulde schatkist

Afgelopen maandag presenteerden de VVD en de PvdA het regeerakkoord voor de komende periode. Een akkoord dat er duidelijk op gericht is om Nederland de komende vijf jaar uit de financiële crisis te trekken, maar dat qua menselijkheid ernstig tekort schiet.

Waar deze partijen aan voorbij gaan, net als de meeste oppositiepartijen overigens, is het gegeven dat een ontwikkeld land niet kan draaien op een goed gevulde schatkist alleen. Ook solidariteit, humaniteit en andere immateriële zaken die ons onze huidige welvaart en welzijn hebben gebracht, hebben aandacht nodig. Immers, hoe moet het verder met dit land als we uit de crisis zijn gekomen zonder dat we onze menselijke maat behouden hebben?

Het nieuwe kabinet heeft als motto ‘Bruggen slaan’, maar door dit akkoord worden de kloven tussen groepen in de samenleving alleen maar dieper en breder gemaakt. Zo diep en breed dat er over vijf jaar wellicht geen brug meer te bouwen valt. Immigranten, asielzoekers, allochtonen of welke andere term je maar wenst te gebruiken, worden uit onze samenleving gestoten. De enige voorwaarde waarop zij mee mogen doen, is als zij volledig integreren. Immers, zo denkt de VVD, de multiculturele samenleving is mislukt.

Illegaliteit wordt strafbaar. VVD en PvdA menen kennelijk dat die zogenaamd mislukte multiculturele samenleving hen het recht geeft om mensen buiten te sluiten, en zelfs om mensen die niet Nederlands zijn op te sluiten. Los van het feit dat internationale verdragen geschonden worden door deze maatregel, is het volstrekt onmenselijk om mensen te straffen vanwege het feit dat zij geen papieren hebben. Ook mensen die zonder geldige papieren in Nederland verblijven, hebben rechten. Deze mensen hebben de fout gemaakt om menselijkheid en mededogen te zoeken in een land met een uitzonderlijk kille regering. Daarvoor verdienen zij geen straf.

De PvdA, ooit toch een sociale, menselijke partij, steunt deze maatregel. En niet alleen dit plan, maar ook het voorgenomen beleid dat iemand geen uitkering krijgt als hij of zij geen Nederlands spreekt, of als een vrouw toevallig een boerka wenst te dragen. Zelfs als de veelvoorkomende aanname klopt en een niet-Nederlandssprekende vrouw met boerka onderdrukt wordt door haar man of cultuur, is deze maatregel volstrekt onlogisch. Hoe kan zij emanciperen als zij geen toegang heeft tot de financiële middelen die het mogelijk maken om haar boerka af te werpen?

Zoals ik hierboven al schrijf krijgt iemand die geen Nederlands spreekt van de VVD en PvdA ook geen uitkering. Ook niet als deze persoon uit de Europese Unie komt. Dit is in strijd met de afspraken die binnen de EU gemaakt zijn en het belemmert het vrije verkeer van personen. Niemand zal immers in Nederland komen werken als hij niet op hulp van onze overheid kan rekenen in het geval van ontslag. Daarnaast zijn in delen van Nederland het Fries, Engels en het Papiaments officiële talen. Het zou, in lijn met de redenering van de coalitiepartijen, dus in ieder geval zo moeten zijn dat iemand een uitkering kan krijgen als hij één van die talen spreekt.

Het Nederland van de VVD en de PvdA is alleen een vrije rechtstaat voor de autochtone Nederlander. Als je ergens anders geboren bent en hier naartoe bent gekomen om je rechten op te eisen die je elders niet had, kom je bedrogen uit. Graag roep ik de VVD en de PvdA op tot eerlijkheid. In het akkoord staat: ‘wie een bijdrage levert aan de toekomst van ons allemaal, is en blijft welkom.’ Ik stel voor om deze zin te herschrijven tot: ‘Wie bereid is afstand te doen van zijn eigen cultuur, is welkom in Nederland.’ Dat geeft beter weer hoe de heren Rutte en Samsom daadwerkelijk denken over immigranten. Zij ontzeggen hen de rechten die ons land hebben gemaakt tot het Nederland van vandaag de dag en die onze bevolking hebben gevormd tot de Nederlanders van vandaag de dag. Als wij de rechten van nieuwkomers niet erkennen, kunnen wij niet van deze mensen verwachten dat zij zich Nederlander gaan voelen.

Geef een reactie

Laatste reacties (41)