2.010
116

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

VVD neemt het op voor Allah en zijn imams

Als ik salafist was of bewonderaar van ayatollah Khamenei, zou ik glimlachend het hoofd naar Mekka wenden en zeggen: "Dank u wel, mijnheer Wilders. Allahu Akbar!"

De VVD wil, zoals U misschien wel weet, orde op zaken stellen. Op hun congres van afgelopen zaterdag klapten de de liberalen vrolijk de maat mee op een lied waarin zulks nog eens werd onderstreept.

Bij dit orde op zaken stellen hoort eigenlijk het intrekken van de wet op de smadelijke godslastering. Dit juridisch gedrocht is in 1932 gewrocht door de anti-revolutionaire minister Jan Donner, opa van Piet Hein, om atheïstische propaganda door de communisten tegen te gaan. Verleden jaar prijkte nog de handtekening van Fred Teeven onder een initiatiefwetsvoorstel om dit restant vervlogen tijden uit het wetboek te halen. Die handtekening was door zijn toetreden tot de regering verdwenen, zei hij trots op het congres. En zijn opvolger in de Tweede Kamer wil er evenmin werk van maken. Dat komt omdat de regering in de nieuwe Eerste Kamer waarschijnlijk niet alleen afhankelijk zal zijn van de PVV, maar ook van de SGP, die van Nederland nog steeds een theocratie wil maken.

Ook de PVV zal geen pogingen ondernemen de wet op de smadelijke godslastering in te trekken.

Het is de moeite waard even het wetboek ter hand te nemen:

‘Artikel 147’

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
        1°.hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;
        2°.hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening bespot;
        3°.hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die dienst geoorloofd is, beschimpt.

‘Artikel 429bis
’

Hij die op een van de openbare weg zichtbare plaats woorden of afbeeldingen stelt of gesteld houdt, die, als smalende godslasteringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

De vrijheid van meningsuiting wordt door dit artikel nadrukkelijk en breed ingeperkt. Elke godsdienst, elke dus, wordt tegen krenking in bescherming genomen. De fundamentalistische imam die zich bespot voelt, kan zonder meer aangifte doen en naar het Hof stappen als het Openbaar Ministerie zijn aantijgingen naast zich neerlegt.

Nu zijn er misschien mensen die de wet zo zouden willen aanpassen dat alleen nog de god van de joods-christelijke beschaving bescherming geniet. Jammer, Jahweh, de God der christenen en Allah zijn één en dezelfde.

Daar laten bijbel noch koran twijfel over bestaan. Dat is geen uitweg.    Conclusie: VVD en PVV houden de wet op de smalende godslastering in stand. Als ik salafist was of bewonderaar van ayatollah Khamenei, zou ik glimlachend het hoofd naar Mekka wenden en zeggen: “Dank u wel, mijnheer Wilders. Allah Akbar!”


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (116)