1.912
29

Oud-voorzitter DWARS

Jojanneke Vanderveen (1990) is student politieke filosofie en oud-voorzitter van DWARS. In februari 2010 werd ze lid van GroenLinks en enkele maanden later ook van de jongerenorganisatie DWARS. Ze is voorzitter van DWARS geweest van oktober 2011 tot oktober 2012. Ze studeert momenteel af aan de UvA op het gebied van Theories of Justice.

VVD toont zwartste kant met anti-campagne kinderpardon

De VVD scheert alle asielzoekers over één kam en laat overduidelijk zien geen enkel oog te hebben voor het perspectief van de asielzoeker en de migrant

In de uitzending van Nieuwsuur van 26 januari roept Cora van Nieuwenhuizen, woordvoerder Immigratie & Asiel voor de VVD, gemeenten op geen gehoor te geven aan de oproep van GroenLinks om het kinderpardon te steunen. De VVD noemt het kinderpardon misleidend en vindt dat het niks oplost. De anti-campagne van de VVD bevat geen enkele argumentatie en is slechts bewuste frustratie van de beeldvorming rondom asielzoekers.

In een artikel van 25 januari op de eigen website stelt Van Nieuwenhuizen: “De VVD vindt dat slecht gedrag niet beloond mag worden met een verblijfsvergunning.” In het stuk wordt gesuggereerd dat ouders misbruik maken van procedures en hun uitzetting tegenwerken. Omdat met een kinderpardon ook die ouders zouden moeten blijven, kunnen we er dus maar beter niet aan beginnen, aldus de VVD.

De redenering die Van Nieuwenhuizen aandraagt is dramatisch. Ten eerste zegt ze dat het kinderpardon een ‘open regeling’ betreft en dat zelfs GroenLinks niet weet wat het nou eigenlijk wil. Dat is feitelijk onwaar. De insteek van het kinderpardon is dat minderjarige kinderen die nu al langer dan acht jaar in Nederland verblijven, een verblijfsvergunning krijgen in de aanloop naar een heuse wet. Deze concept-wet van de PvdA en de ChristenUnie, die GroenLinks aanhaalt op de website van het Kinderpardon, geldt voor een afgebakende groep kinderen en is bedoeld om te voorkomen dat zij ernstige schade oplopen in hun ontwikkeling. De hoofdgedachte: kinderen mogen niet de dupe worden van een situatie waaraan zij zelf geen enkele schuld hebben.

Wie heeft er dan wel schuld? De ouders, suggereert de VVD; zij zouden hun procedures hebben gerekt en hun uitzetting hebben tegengewerkt. Zelfs als dat waar zou zijn, mag dat de kinderen niet aangerekend worden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al meerdere malen uiteengezet. Daar komt bij dat het niet waar is. De VVD scheert hier op zeer grove wijze alle asielzoekers over één kam. Sommige kinderen zijn nog in een procedure verwikkeld en hoeven dus niet aan een uitzetting mee te werken. Anderen doen wel degelijk pogingen om het land te verlaten maar slagen er niet in om de vereiste papieren te verkrijgen. En natuurlijk zijn er ook ouders die koste wat kost – en bijna altijd omwille van de kinderen – in Nederland willen blijven.

Maar zelfs voor die laatste groep ouders gaat de redenering van de VVD niet op. Ouders die het extreem bont maken met het tegenwerken van uitzetting, lopen de kans in vreemdelingenbewaring gezet te worden, alsnog in afwachting van uitzetting. En natuurlijk zijn er ook altijd ouders die met hun kinderen onderduiken en buiten het zicht van de overheid blijven. Zij verblijven illegaal in Nederland en werken bewust hun uitzetting tegen, maar deze groep valt dan ook niet binnen het kinderpardon en het wetsvoorstel. Van een beloning voor slecht gedrag, zoals de VVD suggereert, is dus geen sprake.

Verderop zegt Van Nieuwenhuizen: “Aan de snelheid en het voorkomen van de mogelijkheden tot stapeling valt wel nog wat te verbeteren.” Wellicht kan zij eerst naar deze balk in eigen oog kijken, voordat ze anderen verwijten maakt. Initiatieven als het project ‘Legale mensen’ van DWARS, GroenLinkse jongeren en de campagne van de vereniging ‘Wij blijven!’ maken duidelijk dat er voor asielzoekers nog een wereld te winnen valt in het Nederlandse beleid. Mensen verkeren soms jaren in onzekerheid voordat zij uitsluitsel krijgen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat Nederland al die jaren verantwoordelijk is voor deze mensen, is vervelend. Dat deze mensen zelf gedurende al die tijd niet hun eigen leven kunnen inrichten, is vele malen erger. Door mensen sneller uitsluitsel te geven en een verblijfsvergunning te verlenen na een specifiek aantal jaren verblijf in Nederland, is zowel voor de asielzoeker als voor de overheid al veel gewonnen.

De VVD scheert alle asielzoekers over één kam en laat overduidelijk zien geen enkel oog te hebben voor het perspectief van de asielzoeker en de migrant. Had ze dat wel, dan zou zij inzien dat het kinderpardon en het wetsvoorstel bijdragen aan het oplossen van schrijnende dossiers. Het halsstarrige belemmeren van enige kans tot positieve beeldvorming rondom migranten is ronduit schandalig. Het is een grote schok dat het zo ernstig gesteld is met de grootste regeringspartij van Nederland.

Geef een reactie

Laatste reacties (29)