2.452
62

Voorzitter VARA

Hans Andersson is sinds 2011 voorzitter van de VARA. Hij geeft met name leiding aan het proces van samenwerking binnen de publieke omroep en in het bijzonder tussen de VARA en BNN.
Andersson werkte eerder bij de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In de omroepwereld gaf hij bestuurlijke adviezen aan de KRO, het NOB, de VARA, de VPRO en de NPS. (ANP)

VVD verdraait feiten rond publieke omroep

Verbijsterend dat liberaal Kamerlid censuur wil plegen om protest tegen omroepbezuinigingen te belemmeren

Dat Geen Stijl en De Telegraaf er vanaf rechts met gestrekt been ingaan in de discussie over de bezuinigingen op de omroep, was te verwachten. Maar dat ook regeringspartij VVD in dit dossier schaamteloos de feiten verdraait, is verbijsterend, menen voorzitter Hans Andersson en media-directeur Frans Klein van de VARA. Woensdag voert de publieke omroep actie in Den Haag.


Vorige week wilde Matthijs Huizing de publieke omroepen verbieden spotjes tegen de bezuinigingen uit te zenden. Hij degradeerde daarmee zijn eigen liberale principes en de grondwet tot wegwerp-speeltjes in de politieke arena.
Het gekke is: Huizing, Tweede Kamerlid voor de VVD, profileert zich als een liberaal in hart en nieren. De woordvoerder media en sport omschrijft het zelf in zijn profiel op internet als volgt: “Ik ben er voor om mensen en organisaties zoveel mogelijk vrijheid te geven.”

Maar pas op, waarschuwt Huizing, die vrijheid heeft zo zijn grenzen.

Bij iedere vrijheid hoort verantwoordelijkheid. (…) De vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld is een groot goed, maar betekent niet dat je anderen nodeloos mag kwetsen.

Censuur
Vorige week mochten de publieke omroepen op verrassende wijze kennis maken met een andere grens die liberaal Huizing stelt aan de vrijheid van meningsuiting. Hij vroeg zijn eigen staatssecretaris Sander Dekker namelijk de spotjes en steunbetuigingen te verbieden die wij als omroepen uitzenden tegen de onredelijk hoge bezuinigingen (zie www.niet123weg.nl).

We geloofden onze oren niet.
Ga maar na: een Kamerlid van een partij die deel uitmaakt van de regeringscoalitie, die zijn vertegenwoordiger in het kabinet vraagt keihard censuur uit te oefenen. Die hem zelfs vraagt in te grijpen als partijen gebruik maken van hun grondwettelijke recht in het geweer te komen tegen bezuinigingen die ze als buitensporig en onrechtvaardig beschouwen.

Feitenvrije politiek
Dat de VVD – en Huizing in het bijzonder – toe wil naar een gedecimeerde publieke omroep, wisten we. Huizing stelt in de discussie steeds dat de omroepen zich niet aan de feiten houden, maar beoefent tegelijkertijd zelf in dit dossier zonder gene facts free politics. Zo heeft hij het over het ‘oneigenlijk gebruik’ van gemeenschapsmiddelen voor het maken en uitzenden van de spotjes. Dat we deze bescheiden filmpjes en oproepen vanuit verenigingsgeld betalen, en dat we ze uitzenden in keurig betaalde STER-tijd of onze eigen programmatijd, laat hij gemakshalve buiten beschouwing.

In tijden van crisis en in het debat mag je als politicus best als stijlmiddel een vleugje demagogie inzetten. Dat is iets anders dan de feiten verdraaien, en dat doet Huizing. Hij blijft namelijk stelselmatig volhouden dat de bezuinigingen op de publieke omroep lager uitvallen dan de in totaal 300 miljoen euro waartegen wij ageren. Maar ook de Wereldomroep, de omroeporkesten, de 2.4.2-omroepen én de regionale omroepen horen er voor ons bij, en Huizing zou daar eens moeten informeren hoe de vlag erbij hangt.

Vrij
De VVD’er ging nóg een stap verder. Hij vroeg zijn eigen staatssecretaris Dekker feitelijk om de grondwet en de daarin verankerde vrijheid van meningsuiting opzij te zetten door onze protest-spotjes te verbieden. Daar passeerde hij een principiële grens, en zijn partijgenoot Dekker voelde dit gelukkig haarfijn aan. Die zei:

De publieke omroep is vrij om zijn eigen zendtijd in te vullen. Daarin zit ook ruimte om de eigen programma’s te promoten. Dit past in die ruimte.

Huizing bleef bij zijn standpunt, ook toen we hem in Pauw & Witteman vorige week uitnodigden om uitgebreid uit te leggen wat hij bedoelde. De spotjes zijn de publieke omroep onwaardig, herhaalde hij. Hij is uiteraard vrij om die mening te hebben en te uiten, wat ons betreft zonder voorwaarden. Het lijkt ons echter een ‘liberaal in hart en nieren’ onwaardig zó opzichtig het eigen vrijheidsbeginsel overboord te zetten om een politiek doel te bereiken. Dan maak je van de grondwet en je eigen principes wegwerp-speeltjes die je naar believen kan inzetten in de politieke arena.

Woensdag bieden wij met alle collega-omroepen de politiek op het Malieveld in Den Haag een petitie aan die door honderdduizenden Nederlanders is ondertekend. Het wordt een gevarieerd doch overzichtelijk protest, want we begrijpen dat we die dag ook gewoon moeten werken voor ons gemeenschapsgeld.
Beste Matthijs Huizing, we zeggen het maar vast: die bijeenkomst zou onbedoeld iets weg kunnen hebben van een demonstratie voor de publieke zaak.
Ook dat recht is in de grondwet opgenomen.

Geef een reactie

Laatste reacties (62)