412
3

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variërend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

Waar ligt de grens aan een behandeling?

Iedere dag een gezond weetje, vandaag: hoe lang behandel je een kind met een dodelijke ziekte?

Ivan Wolffers schrijft elke dag een gezond weetje, gebaseerd op onderzoeken met merkwaardige en soms ongelofelijke uitkomsten. Door de weetjes van Wolffers leer je van alles over bijvoorbeeld verschillende ziektes, medicijngebruik en gezond afvallen, maar ook over de vaak komische verschillen tussen mannen en vrouwen.

Moet een kind met een dodelijke ziekte dat geen enkel vooruitzicht meer heeft z´n verdere leven aan de beademingsmachine laten? Moet elke lichamelijke functie worden bewaakt en gecontroleerd worden tot het kind uiteindelijk uit zijn lijden wordt verlost? Een ethische vraag waar je eindeloos over kunt discussiëren.

Menselijk gezien lijkt het toch redelijk om het kind dat lijden te besparen. Dat is ook wat de meeste artsen de ouders zullen adviseren en hoewel dat erg moeilijk voor die ouders is, zien die meestal in dat het toch het beste is. In een analyse van 203 gevallen in Engeland waar verder behandelen onmenselijk was, bleek dat 17 keer de ouders er niet aan wilden en de gesprekken met de artsen eindeloos lang doorgingen.

Het betrof meestal ouders met een sterke religieuze overtuiging. Het ging om verschillende religies: Christelijke fundamentalisten, Moslims, Joden en Rooms Katholieken. Hun geloof in wonderen zorgde ervoor dat ze meenden dat de artsen veel te pessimistisch waren en het bij het verkeerde einde hadden. De onderzoekers pleiten ervoor dat er regelgeving komt om nodeloos lijden te voorkomen. In Nederland zijn we hier aanzienlijk verder mee, hetgeen overigens wel voor idiote stereotypering in met name Amerikaanse media heeft geleid.

Het weetje van dinsdag nog eens nalezen: Komt spijt na de zonde? 

Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (3)