Zaterdag zag Nederland bij Boer zoekt vrouw hoe Olke op de koffie kwam. De vrouw van zijn keuze, de dame die helemaal uit het verre Nederland was overgekomen, wilde op de City trip liever in een eigen hotelkamer slapen. Duizenden kilometers naar het noorden zette boer Riks zijn schaatsenrijdster aan de kant, die in het desolate land waar deze zijn bedoening heeft, niettemin het aardse paradijs zag. Voor het overige was het koek en ei. De drie andere boeren zoenden heel wat af met de vrouw van hun dromen.

Dit gaf tot veel discussie op twitter aanleiding. Eén element kwam daarbij niet aan de orde.

Hoe staat het met de integratie van deze boeren? Dat vestigt zich maar in verre vreemde landen, dat integreert niet. Dat haalt een of andere vrouw uit het voormalig vaderland zodat ook bij volgende generaties van die integratie niets terecht zal komen.  Het viel ook op dat tijdens het hele programma uitsluitend Nederlands werd gesproken, althans een soort Nederlands want zeker twee boeren handhaafden zelfs het accent van wat zij blijkbaar nog steeds als thuis beschouwden. En wij mogen er boer Riks ervan verdenken dat hij in maart schriftelijk op de ChristenUnie gestemd heeft.

Dat hardnekkig vasthouden aan een fundamentalistisch geloof gaf trouwens ook te denken. Ging Olke meteen in de stad dansen, toen zijn avances zo versmaad werden? Ging hij meteen achter de schone Texaansen aan, die van nature lasso kunnen werpen en daar niet eerst een cursus voor hoeven te volgen? Nee hij ging eenzaam zitten mokken in zijn bruidssuite

Nergens hoorde je boeren ¨de taal¨ spreken. Er was geen woord Frans bij in de contacten met het soort mensen dat bepaalde types hier ¨de eigen bevolking¨ noemen. Geen woord Roemeens, geen woord van de moedertaal der arbeiders op die viskwekerij aan het Victoriameer.  Je houdt je hart vast, tóch? Hoe moet dat straks met de kinderen?

Nederland kent sinds de jaren negentig al een wetgeving die specifiek is opgezet om het soort liefdesrelaties te frustreren en te saboteren, die in Boer Zoekt Vrouw Internationaal worden gevierd en toegejuicht.  En die niet alleen. De website Buitenlandse partner laat zien wat een enorm gelazerstraal de Nederlandse bureaucratie veroorzaakt als je überhaupt de treurige moed hebt verliefd te worden op iemand van buiten de Europese Unie, of dat  nu het land van je eigen (groot)ouders is of niet.

Je kunt daar Yvonne Jaspers en haar medewerkers moeilijk op aan kijken. Ze lijkt niet iemand die het vinden van een partner in het land van je grootouders problematisch vindt. Maar de wetgever  wel. En een groot deel van de Nederlanders staat daar vierkant achter. Toch zei niemand tegen Olke: ¨Net goed, dan had je maar een partner in je nieuwe land moeten zoeken. Leuke vrouwen zat. Of is dat je te min? Heb je soms een geheime agenda? Ben je wel een immigrant of meer een kolonist die is gekomen om de Texanen naar je hand te zetten en de normen en waarden van het Friese platteland op te leggen aan die cowboys en olieboeren?

Dit is het land van de twee maten en de vervalste gewichten. ¨Tweeërlei weegsteen is de here een gruwel¨, zegt de heilige Schrift maar daar zal hoogstens Riks zich door aangesproken voelen.

Geef een reactie

Laatste reacties (81)