2.346
29

Vrijwilliger schuldhulpverlening

Vrijwilliger schuldhulpverlening en lid PvdA

We vieren de vrijheid die er niet is

Veel mensen die seksistisch worden uitgebuit hebben geen vrijheid. Met name vrouwen en homoseksuelen die op straat en via internet beschimpt en zelfs met geweld worden bejegend.

cc-foto: Jurgen Koopmanschap

Vrijheid.

Ja. alleen als je het kunt betalen. Je luxe om van je biertje of je wijntje mogen genieten op een van de bevrijdingsfestivals die overal worden gehouden. Ik vier vandaag geen bevrijdingsdag. Er valt niks te vieren.

Veel mensen in de schulden hebben geen vrijheid. Ze mogen overleven met het beetje dat ze mogen behouden als beslagvrije voet. En zelfs dat blijft steeds onder druk staan door grijpgrage schuldeisers, zoals de overheid. De rest boven het beslagvrije voet gaat naar schuldeisers.

Veel mensen zonder fatsoenlijk onderdak hebben geen vrijheid. Er is in Nederland nog steeds structurele woningnood. Steden en meer aantrekkelijke gebieden dreigen te prooi te vallen aan kapitalistische durfinversteerders waarbij een woning onbetaalbaar wordt, met name de binnensteden.

Veel mensen zonder fatsoenlijk vast werk hebben geen vrijheid. Met name ouderen en mensen met een te lage opleiding. Ze mogen hooguit op ZZP-basis of op een nulurencontract de rafelranden van de arbeidsmarkt gaan bezetten.

Veel mensen die lichamelijk of geestelijke beperkingen hebben kennen geen vrijheid. Zij zijn overgeleverd aan de grillen van zorgverzekeraars die bepalen of een behandeling wel of niet vergoed wordt.

Veel mensen die seksistisch worden uitgebuit hebben geen vrijheid. Met name vrouwen en homoseksuelen die op straat en via internet beschimpt en zelfs met geweld worden bejegend.

Veel mensen die gevlucht zijn uit andere landen hebben ook hier geen vrijheid. Gevlucht uit oorlogsgebieden vanwege wapens die ook in Nederland worden gefabriceerd, uit landen die economisch niet van de grond komen omdat bedrijven aldaar hier hun belastingen ontwijken. Zij hopen op een langer verblijf, dat hen maar zelden gegund wordt. Als ze niet mogen blijven wacht hen de onvrijheid van de illegaliteit. Als ze wel mogen blijven wacht hen de onvrijheid van de plaatselijke bevolking. Zij worden met argusogen bekeken door het volk, bang dat hun dochters door asielzoekers worden verkracht.

Nederland is voor veel mensen geen vrij land. Vrijheid is geen vrijheid als we alle voorgaande voorbeelden maar toestaan.
Vrijheid is geen vrijheid als we de hebzucht en de haat toestaan. Hebzucht als de rijken rijker en de armen armer worden, je mag hooguit de rijkdom vanaf de zijlijn bewonderen. Haat als via de lijn religie en afkomst het volk tegen elkaar wordt uitgespeeld. Hoe ons steeds via de media wordt verkondigd hoe slecht en crimineel de buitenlander, de asielzoeker wel niet is.

Vrijheid is pas vrijheid als iedereen mee kan en mag mee doen.

Vrijheid is pas vrijheid als echt iedereen dit kan vieren. Niet alleen op 5 mei, maar 365 dagen in het jaar.

Geef een reactie

Laatste reacties (29)