495
10

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Wie niet horen wil….

Als Delta echt een energiebedrijf wil zijn van en voor haar Zeeuwse klanten dan moet ze alleen nog maar investeren in besparing en duurzame energie

Terwijl Fukushima nog aan alle kanten lekt, Duitsland en Zwitserland het gebruik van kernenergie afzweren en in talloze landen de investeringen in nieuwe centrales worden uitgesteld of stopgezet gaat Delta, gesteund door de huidige regering en de PVV, halsstarrig door met de plannen voor de bouw van 2500 megawatt aan nieuwe atoomcentrales.

Dat zijn twee heel grote centrales, waarschijnlijk EPR’s, een nieuw type dat momenteel met veel pijn en moeite, vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen in Finland wordt gebouwd. Die eerste EPR werd door de Fransen nog voor een vaste prijs aan Finland verkocht (3 miljard) en kost inmiddels bijna 6 miljard. De Franse belastingbetaler is de klos. Dat doet het Franse Areva geen tweede keer en dus zal een in Nederland te bouwen EPR zeker 5 of misschien wel 6 miljard kosten. Alleen vertellen ze dat er aan het begin niet bij….. Dus kan Delta blijven zeggen dat het voor bijvoorbeeld 4 miljard kan. En als dan na een paar jaar blijkt dat er nog wat miljarden bij moeten?

Kleine kwisvraag; Wat doet de gemiddelde Nederlandse regering met grote infrastructurele investeringen van een voor de energievoorziening cruciaal bedrijf dat tekorten heeft?

Die overheidssteun komt dan wel over de brug. “Anders is het zo zonde van de 3 of 4 miljard die al geinvesteerd zijn”.

Delta denkt winst te kunnen maken met zo’n project. Dat zou kunnen, de werkelijke kosten worden namelijk niet meegerekend in de prijs voor elektriciteit maar afgewenteld op de belastingbetaler en toekomstige generaties. Delta houdt dus, ondanks Fukushima, stug vol. Wat heeft Delta eigenlijk nog meer nodig om tot inzicht te komen? Kernenergie is niet alleen vies en gevaarlijk maar ook duur en ouderwets.

Als Delta niet wil leren, zal ze het gaan voelen. Momenteel groeit de weerstand tegen nieuwe kerncentrales in Nederland. In Zeeland worden er steeds meer vragen gesteld, in het hele land worden groepen burgers weer actief en komen in verzet. WISE ondersteunt deze bewegingen van ganser harte.

Het Zeeuwse energiebedrijf wil twee, in feite Duits/Nederlands/Franse, kerncentrales bouwen. De stroom gaat naar Duitsland, de eventuele winst voor het bedrijf gaat naar Frankrijk en Duitsland en de risico’s liggen in Zeeland en bij de Nederlandse belastingbetaler. Als Delta echt een energiebedrijf wil zijn van en voor haar Zeeuwse klanten dan moet ze alleen nog maar investeren in besparing en duurzame energie. Dan krijgt ze de volle steun van de milieubeweging.

WISE gaat twee mensen aanstellen die zich alleen maar bezighouden met het voeren van campagne tegen de plannen van Delta voor nieuwe kerncentrales. Hiertoe werven we nu op een geheel nieuwe wijze 750 donateurs. De teller staat op dit moment op 430. Zie www.tegenstroom.nl. Doe ook mee.

Geef een reactie

Laatste reacties (10)