4.484
73

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Wij zijn er klaar mee en willen niet opnieuw de rekening betalen

FNV moet een standpunt innemen: schaf belastingparadijzen voor de rijken af

Na de vorige crisis van 2008 hebben vooral de gewone burgers de rekening betaald. Onder meer door bezuinigingen op vooral de publieke sector met de gezondheidszorg aan kop, meer flexibele en precaire arbeid, inkomensachteruitgang voor kwetsbaren waaronder de gepensioneerden. Dat willen we niet nog een keer meemaken. Wij willen niet weer de rekening betalen, terwijl de rijken alsmaar rijker worden.

Zuidas Amsterdam | cc-foto: Guilhelm Vellut

De banken en andere financiële instellingen zijn machtiger dan ooit. Dit heeft geleid tot meer schulden bij overheden, speculatie met aandelen en tot steeds hogere huizenprijzen en huren. Ook de vakbeweging is hiervan op de hoogte. De rijkdommen zijn enorm gestapeld bij een kleine groep. De vakbeweging vertegenwoordigt een hele grote groep werkenden één miljoen ongeveer. Dat is vele malen meer dan alle politieke partijen bij elkaar. Het gaat niet aan om deze groep in z’n geheel te negeren, als zij een oproep doet.

Ondanks dat de corona crisis nog niet voorbij is, is het daarom nu van het grootste belang om het over de route van de rekening te hebben. Het moet namelijk onderdeel worden van waar de verkiezingen volgend jaar over gaan. Juist in deze coronavirustijd, zou extra geld goed van pas komen om de schade te beperken. Zeker ook voor de kleine ondernemers en de ZZP’ers en alle anderen die weinig reserves hebben kunnen opbouwen.

Daarnaast is van belang dat de vakbeweging blijft strijden om het minimumloon naar € 14,- te tillen. Dat studenten niet voor een hongerloon moeten studeren of eindeloos moeten lenen, maar weer een studiebeurs kunnen ontvangen. Dat daklozen worden geholpen en werklozen met een flexibel contract door de overheden worden ondersteund. En dat de huren niet zo hoog zijn en de arbeid eerlijker wordt verdeeld.

Maar urgent is nu dat de schade van de coronacrisis eerlijk wordt verdeeld, en dat de sterkste schouders de ook zwaarste lasten dragen. Dat is nu niet zo, en daarbij komt de vraag op: Maakt het kapitaal eigenlijk nog wel deel uit van de samenleving?

De meeste mensen en landen op deze planeet lijken slaven en horigen en de speelbal van de financiële instellingen geworden. In Amerika is de “laat maar gaan economie” ontaard in ”laat maar dood-gaan” economie en zelfs in Nederland hoor je dergelijke geluiden.

Het laatste decennium is onder het neoliberaal VVD-regime de belasting op kapitaal drastisch afgenomen. Er ligt een kans voor de vakbeweging om dit nu aan te kaarten. En samen met vele andere groeperingen eisen te formuleren die de maatschappij veel en veel rechtvaardiger maken. Drastische belastinghervormingen zijn daarbij nodig. De vennootschapsbelasting is afgelopen 40 jaar met meer dan de helft afgenomen terwijl de burgers steeds zwaarder belast werden. Daarom moet de vakbeweging als eis stellen dat: de factor KAPITAAL weer evenveel belast wordt als de factor ARBEID.

Ook moet er een eind komen aan de, door dit kabinet en andere partijen zo aanbeden VOC-mentaliteit van het wettelijk mogen roven, door middel van zogenaamde fiscale kaperbrieven waardoor Nederland voor hen die belasting willen ontwijken een paradijs is.

De Vakbeweging wil toch niet dat alleen de werkenden alle risico’s lopen en het kapitaal buiten schot blijft. Bovendien wil de vakbeweging toch ook solidair zijn met anderen in de wereld, daar helpen de huidige fiscale constructies niet aan mee.

Schaf daarom de belastingparadijzen voor de rijken af.
Er is een wereld te winnen die veel rechtvaardiger en veel prettiger kan zijn om in te leven, maar dan zonder de huidige macht van het kapitaal.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (73)