14.629
175

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Wilders doet alles om te voorkomen dat het over haatzaaien gaat

Wilders voelt blijkbaar nattigheid. Anders trad hij het Openbaar Ministerie wel met open vizier tegemoet.

cc-foto: Gerard Stolk

De gebeurtenis is inmiddels jaren terug. Daarom is het de moeite waard om hem in zijn totaliteit te beschrijven. In een kroeg vlak bij het Binnenhof hield Geert Wilders voor een enthousiast schaartje aanhangers een speech. Hij gebruikte een retorische truc die in de eerste helft van de vorige eeuw ook wel werd toegepast door een bekend Duits staatsman. Hij stelde zijn publiek vragen, waarbij het de bedoeling was dat dit enthousiast zou beamen wat de spreker voorstelde. “Wilt U meer of minder Marokkanen?”, riep Wilders. “Minder, minder, minder”, brulde het publiek.

Daarna maakte de grote leider een fatale fout en toonde zich een amateur. Hij liet zich ontvallen: “Dán gaan we dat regelen”. Hij beloofde dus te zorgen voor minder Marokkanen. Daarom staat hij nu voor de rechter. Het Openbaar Ministerie meent dat je een strafbaar feit begaat als je in het openbaar toezegt te zullen zorgen voor minder vertegenwoordigers van een bepaalde volksgroep want dat valt onder haat, discriminatie en belediging. Het gaat dus niet zo ver Wilders te beschuldigen van oproepen tot geweld of genocide want hij liet zich er niet over uit hóe hij een en ander ging regelen.

Wilders heeft schijt aan de rechtsstaat. Als hij wordt gedaagd is het hem er alleen maar om te doen de rechtszaal tot een politiek podium te maken. Hij en zijn advocaten doen hun best de aandacht zoveel mogelijk af te leiden van wat op de rol staat. Ze wraken de rechter om het minste of het geringste. Ze halen er van alles en nog wat bij om er voor te zorgen dat de vraag: “Heeft de heer Wilders zich schuldig gemaakt aan haatzaaien en discriminatie?” op geen enkel moment centraal komt te slaan.

De nieuwste afleidingsmanoeuvre heeft te maken met een gesprek dat jaren terug is gevoerd door de toenmalige minister van Justitie Opstelten met het Openbaar Ministerie over een eventuele vervolging van Wilders.

Nou én? Rechters zijn in Nederland onafhankelijk maar het Openbaar Ministerie is een onderdeel van de uitvoerende macht. Het vervolgt en stelt straffen voor. Als het om de kwaliteit van de bewijsvoering gaat en de hoogte van de straf, heeft de rechter het laatste woord. Hij beslist naar eer en geweten op grond van het materiaal, hem door de officier van justitie enerzijds en de verdediging anderzijds aangeleverd.

Het is dan ook helemaal niet vreemd als de top van het Openbaar Ministerie overleg voert met de bewindsman op justitie. Dat is namelijk de grote baas helemaal aan de top. Hij is aan de volksvertegenwoordiging verantwoording verschuldigd voor het gevoerde vervolgingsbeleid in grote en kleine zaken. Daarover kan elk Kamerlid hem ter verantwoording roepen. Dat doen ze ook om de haverklap als ze weer eens vinden dat iets of iemand “aangepakt” moet worden.

Dat is heel normaal en daar is niks mis mee. De huidige minister van Justitie Grapperhaus heeft dat volkomen terecht nog eens onderstreept. Opstelten deed wat een goed minister betaamt. En voor de rest niets. Je kunt het ministerie van Veiligheid en Justitie er hoogstens een verwijt van maken dat het niet zonder een verzoek op grond van de Wet op de Openbaarheid van Bestuur gewoon tegen RTL4 is gezegd, dat er inderdaad overleg had plaatsgevonden met de top van het Openbaar Ministerie over een mogelijke zaak tegen Wilders.

Wilders beweert nu met de hele alt-rechtse horde in zijn kielzog, dat de minister opdracht gaf om hem om politieke en niet om juridische redenen te vervolgen. Het proces is een poging om hem te mond te snoeren, niet om uitsluitsel te krijgen over het precieze karakter van wat daar in die kroeg gebeurde: was het gewone volksmennerij of werd daar opgeroepen tot haat en discriminatie, wat een strafbaar feit oplevert?

Wilders en zijn advocaten doen er werkelijk alles aan om te voorkomen dat die vraag serieus ter tafel komt.

Hij vergeet die bekende uitspraak van Abraham Lincoln: je kunt alle mensen een zekere tijd bedriegen, je kunt sommige mensen de hele tijd bedriegen maar je kunt niet alle mensen de hele tijd bedriegen.

Wilders voelt blijkbaar nattigheid. Anders trad hij het Openbaar Ministerie wel met open vizier tegemoet. En dan bestreed hij de opvatting van de officier met juridische argumenten. Deze bullshit levert alleen maar vertraging op van de rechtsgang. Goed voor Wilders want dan heeft hij des te meer tijd om voor zijn goedgelovige aanhang de martelaar uit te hangen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (175)