9.278
65

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Wilders heeft gelijk

Journalisten hebben hun eigen krant en politici zijn partijprogramma's niet gelezen

Zij hebben het niet geweten. Zij zeggen dat Wilders nu voor het eerst tot minder Marokkanen in Nederland roept. Zij zeggen dat Wilders liegt, draait en bagatelliseert als hij zegt dat hij altijd hetzelfde heeft gezegd.

Zij zijn journalisten en hebben hun eigen krant niet gelezen; zij zijn politici en hebben de Kamerdebatten niet bijgewoond; zij zijn politici en hebben de verkiezingsprogramma’s van PVV niet gelezen. Want iedereen had tenminste sinds 2004 kunnen weten dat Wilders remigratie wil. Dus Wilders heeft gelijk: hij heeft altijd gezegd dat alle soorten migranten moeten vertrekken. Hieronder een paar voorbeelden.

In de krantenbak vind ik ‘remigratie’ en ‘Wilders’ sinds 2004:

“Vreemdelingen die niet integreren, wacht remigratie en eventueel het verlies van het Nederlanderschap.”, 10-07-2004, Elsevier

“Anders dan de SP dringt Wilders aan op het staken van de immigratie van niet-westerse allochtonen en het starten van remigratie.”, 09-11-2005, NRC Handelsblad

Dit kwam uit een ANP-bericht en andere kranten hebben het ook overgenomen, zoals Trouw en Brabants Dagblad. Wilders zelf schreef een opiniestuk in De Volkskrant op 18-01-2006:

“Zwaar investeren in remigratie. Laten we nu ruimhartige financiële prikkels verstrekken aan allochtonen die naar hun thuisland willen terugkeren.”

Politici hadden het eerste PVV-verkiezingsprogramma van 13 maart 2005 moeten lezen:

“Remigratie wordt krachtiger gestimuleerd.” Want Nederland “heeft te veel immigranten die vanuit een kansloze situatie te snel en in te grote hoeveelheden zijn binnengekomen.”

Op de site van PVV staan stukken met voorstellen van 2006/2007:

“In plaats van immigratie kan beter de (vrijwillige) remigratie van vreemdelingen naar hun land van herkomst worden bevorderd. Niet alleen omdat Nederland vol is, en immigratie zeer veel problemen met zich meebrengt (integratieproblemen, criminaliteit etc.), maar ook omdat dit vanuit economisch oogpunt beter is…”

“Maar ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden dichtgooien. Bovendien wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in Nederland.”, 24-02-2007, NRC Handelsblad

“Uiteraard, maar we kunnen allochtonen wel aanmoedigen om vrijwillig weg te gaan. Ik bepleit een premie voor moslims die vertrekken naar het land waar zij of hun ouders vandaan komen.”, 27-11-2007, De Pers

“Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland…. Ik wil ook dat we proberen mensen te bewegen om te remigreren naar hun eigen land, zij het vrijwillig.”, 09-02-2008, Het Nieuwsblad

Dus Wilders is consistent. Wat is er veranderd? Slechts dat hij nu ook volle zalen durft te laten scanderen: ‘Minder Marokkanen!’ En dat heeft waarschijnlijk een andere verklaring; dat Wilders zich steeds sterker voelt, na het winnen van de rechtszaak in 2011 en als gevolg van de peilingen van Maurice de Hond, waar PVV rond de 30 zetels in de Kamer schommelt. Geef een man macht en hij zal uit de kast komen.

Ik heb een ander voorstel: zet alle politici en journalisten het land uit, als ze Wilders blijven witwassen. Vrijwillig uiteraard, met een migratiepremie, maar sterk gestimuleerd.

Geef een reactie

Laatste reacties (65)