3.519
56

Filosoof bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP

Eduard van Scheltinga is filosoof en onderzoeker bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP.

Wilders is de elite

De elite heeft van Wilders niets te vrezen. Volgend jaar is hij twintig jaar lid van de Tweede Kamer. Eerst als VVD'er, sinds 2004 namens de PVV

Je hebt bijna geen contact met je buren, want ze spreken geen Nederlands. Je blijft solliciteren, maar wordt niet uitgenodigd omdat je Mohammed heet. Je woont mooi, maar je thuis raakt ernstig beschadigd. Je ziet je vertrouwde taal en cultuur steeds verder verdwijnen. Dit is wat mensen respectievelijk in Utrecht Overvecht, Groningen, Limburg en Fryslân meemaken. En deze voorbeelden staan niet op zichzelf.

screenshot Youtube

De mensen die dit overkomt zijn in de steek gelaten door veel gezagsdragers van de afgelopen dertig jaar. Zij kwamen in de economische competitie niet bovendrijven en zijn als afval aan de kant gezet. Zij zijn ontheemd in eigen land. Waar een zekere basis onder mensen wordt weggeslagen, gaat het maatschappelijk debat over culturele onzekerheden. Het is meer dan terecht dat veel mensen de elite aan de kant willen schuiven die zich door VVD-ideeën liet inspireren. De zelfbenoemde anti-elitair Geert Wilders probeert zich op te werpen als vertegenwoordiger van deze mensen om hun stemmen te oogsten. Je zou verwachten dat er vanuit de elite nogal wat loskomt tegen zo iemand. Maar er is verassend weinig weerstand. Sterker, een simpele flyeractie van de PVV is de opening van het NOS-journaal.

Dat komt doordat de elite van Wilders niets te vrezen heeft. Volgend jaar is hij twintig jaar lid van de Tweede Kamer. Eerst als VVD’er, sinds 2004 namens de PVV. Vanuit de VVD-bankjes stak hij zijn hand op om bedrijven in staat te stellen goedkope Polen in Nederland aan het werk te zetten in plaats van Nederlandse werklozen. Als PVV’er ontneemt hij de bazen van zorgverzekeraars geen macht. Hij houdt de markt in de zorg. De villasubsidie blijft, terwijl van deze hypotheekrenteaftrek de helft naar de 20% rijkste Nederlanders gaat. De uitbuiting van werkers krijgt van hem ruimbaan door het afschaffen van de algemeen verbindend verklaarde cao´s. Dat is een directe aanval op vakbonden en lonen. Het loon van velen zal namelijk rap dalen en dat doet vooral de winsten van grote bedrijven goed. Hij geeft belastingcadeautjes aan multinationals en de allerrijksten. Geert Wilders pampert met zijn PVV de elite van het grootkapitaal.

Dat is de afgelopen dertig jaar al meer dan genoeg gedaan. Er is een groeiende beweging voor de spreiding van macht en welvaart. Deze mensen willen wat te zeggen hebben over hun buurt, hun werk en hun land, zodat zij er zich thuis kunnen voelen. Ze willen niet dat een groeiend deel van de waarde die ze op hun werk produceren in handen van een kleine groep aandeelhouders en bedrijfsbezitters terechtkomt. Voor een spreiding van macht en welvaart is een herwaardering van arbeid tegenover kapitaal nodig, daar kan een volksbeweging voor zorgen. We moeten niet vergeten dat aan kapitaal altijd arbeid voorafgaat. Waarde wordt in bedrijven door werkers geproduceerd, voordat het kapitaal is.

Vorig weekend gingen 10.000 mensen de straat op voor een Nationaal ZorgFonds. Die beweging, gesteund door een kwart miljoen Nederlanders, is een rechtstreekse aanval op de elite. De volksbeweging van het Nationaal ZorgFonds ontneemt de bazen van zorgverzekeraars concrete macht. En wat als het die beweging van een kwart miljoen Nederlanders lukt om een Nationaal ZorgFonds op te bouwen? Zo zal de elite zich afvragen. Eerst spreiding van macht in de zorg, straks in het onderwijs en de sociale woningbouw. En volgt na de publieke sector de rest van de economie met de opbouw van een volksbank en democratisering in grote bedrijven?

Dit jaar werd honderd jaar geleden het kiesrecht voor mannen ingevoerd, twee jaar later volgde het kiesrecht voor vrouwen. Deze spreiding van politieke macht werd afgedwongen door de jarenlange inzet van een grote volksbeweging. Evenzo met spreiding van economische macht met de 8-urige werkdag en het afdwingen van cao’s die later algemeen verbindend werden verklaard. Voor ons staan vandaag het oplossen van ongelijkheid tussen klassen in macht, welvaart en gezondheid. Het stoppen van uitbuiting van ons milieu. En het voor elkaar krijgen van gelijkwaardigheid tussen vrouw, man, zwart en wit in salaris, ouderschapsverlof en respect. Oftewel, het organiseren van de gemeenschappelijkheid. De geschiedenis laat zien tot welke vooruitgang een krachtige volksbeweging in staat is. De elite heeft van de PVV niets te vrezen, van de socialistische beweging des te meer.

Geef een reactie

Laatste reacties (56)