6.257
242

Minister van Buitenlandse Zaken

Frans Timmermans (Maastricht, 1961) is PvdA-politicus en minister van Buitenlandse Zaken. Hij was staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet Balkenende IV.
Timmermans studeerde Franse letterkunde in Nijmegen en Europees recht en Franse letterkunde in het Franse Nancy. Na zijn studies werkte hij ondermeer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en was hij adviseur van Max van der Stoel, de Hoge Commissaris voor de nationale minderheden van de OVSE.

Wilders’ politiek van uitsluiting zal de samenleving verwoesten

De ideeën en voorstellen van Geert Wilders moeten worden bestreden, zodat hij niet de kans krijgt ze in de praktijk te brengen

Misschien gaat u straks wel even naar de apotheek voor een receptje of gaat u in de bieb een boek uitlenen. Dan hebt u een goede kans door Fatima te worden geholpen. Met een hoofddoek. Als het aan Geert Wilders ligt, zal zij in de toekomst een speciale belasting moeten betalen om die hoofddoek te mogen dragen. En denkt u er eens aan, als u de volgende keer uw auto naar garage Yilmaz brengt, of uw groente koopt bij Mehmet op de hoek, dat zij, als Geert Wilders zijn zin krijgt, straks het land zullen worden uitgezet, net zoals miljoenen anderen uit heel Europa, alleen omdat ze moslim zijn en hun geloof niet willen verloochenen. En past u vooral op als u eens naar een voetbalwedstrijd gaat, dat u niet in rellen verzeild raakt.Want van Geert Wilders mag de politie u dan in de knieën schieten.

Dit zijn drie concrete voorstellen die Geert Wilders voor Nederland heeft gedaan. Ik vind dat je een politicus mag beoordelen op de voorstellen die hij doet. Met iemand die dergelijke voorstellen doet, is samenwerking in een regering onmogelijk. Dat is niet ondemocratisch, dat is geen minachting voor zijn kiezers, dat is duidelijkheid over de grenzen die wij niet over willen in Nederland.

Ik zie het als mijn plicht hier duidelijk over te zijn. Dan weet de kiezer vóór de verkiezingen waar hij aan toe is: als je op de PvdA stemt en jouw stem leidt er mede toe dat die partij aan het landsbestuur gaat deelnemen, dan weet je tevoren dat daarbij samenwerking met de PVV wordt uitgesloten. Overigens geldt dat ook onder meer voor een stem op de SP, GroenLinks en D66. Het CDA sluit samenwerking met Wilders niet uit, dus dat is ook duidelijk. Het zou mooi zijn als we van iedereen wisten waar men stond.

Het is bijna vanzelfsprekend dat de voorstellen van Wilders door geen enkele politieke partij worden gesteund. Het is ook duidelijk dat een overweldigende meerderheid van de Nederlanders die voorstellen afwijst. Ik kan het niet bewijzen, maar ik meen te kunnen schrijven dat zelfs een meerderheid van Wilders’ kiezers niets ziet in deze voorstellen. Dus worden ze weggerelativeerd. ‘De soep wordt niet zo heet gegeten’ en ‘hij gaat misschien te ver, máár, hij heeft wel een punt’. Dat kan niet. Een politicus serieus nemen, is ook zijn plannen serieus nemen, ook al is dat ongemakkelijk, ook al hebben wij onszelf aangepraat dat Wilders aanpakken op zijn voorstellen een vorm van ‘minachting’ voor zijn kiezers zou zijn.

Dat laatste is in Nederland sinds het begin van deze eeuw een vreemd fenomeen. Partijen die al langer bestaan, worden steeds beoordeeld op hun voorstellen en hun prestaties. Over de denkbeelden van de kiezers van die partijen gaat het nooit. Maar zodra de PVV in beeld komt, zijn we geneigd meer naar de motieven van haar achterban te kijken, dan naar het gedachtengoed en de voorstellen van die partij. Omdat de kiezers goedwillende mensen zijn, die helemaal niet zo ver willen gaan als Wilders, zal het met hem ook wel meevallen. Een onnavolgbare redenering, die Wilders telkens laat wegkomen met de meest verwerpelijke voorstellen.

Mij wordt voortdurend voorgehouden dat ik dit onderwerp moet laten rusten. ‘Omdat je Wilders groter maakt dan hij is’ of ‘omdat je de kiezer tegen de haren instrijkt’. Maar ik kan hierover niet zwijgen. Wij staan in Nederland en Europa aan de vooravond van grote, zeer grote veranderingen in onze samenleving. Van iedereen zal een inspanning worden gevraagd om ons land, ons continent voor te bereiden op de toekomst. De mens zal een nieuwe verhouding met de natuurlijke omgeving moeten vinden, Europeanen zullen moeten wennen aan grote veranderingen in de wereldeconomie en –politiek en we zullen onze samenleving moeten toerusten op de vergrijzing. Zeer grote uitdagingen, maar geen onmogelijke uitdagingen.

De belangrijkste factor voor succes is eensgezindheid, is het vertrouwen dat wij op elkaar kunnen rekenen. Alle 16,5 miljoen Nederlanders zijn hierbij hard nodig, niemand uitgezonderd. En dus kunnen we geen politiek verdragen die 1 miljoen Nederlanders wil buitensluiten, alleen omdat zij weigeren hun identiteit of hun geloof op te geven. Zo’n politiek werkt verwoestend op de samenleving als geheel. Ik spreek uit ervaring. In de jaren negentig mocht ik Max van der Stoel ondersteunen bij het oplossen van conflicten met minderheden, vooral in Oost-Europa. Daar heb ik gezien dat als je stelselmatig ‘het volk’ tegenover ‘de vreemdeling’ of ‘de minderheid’ of ‘de ander’ zet, de samenleving stapje voor stapje steeds meer verscheurd raakt. Met diepgeworteld wantrouwen en maatschappelijke verlamming tot gevolg. 

Zo ver mag het in Nederland nooit komen. En daarom moeten de ideeën en voorstellen van Geert Wilders worden bestreden. Zodat hij niet de kans krijgt ze in de praktijk te brengen.

Geef een reactie

Laatste reacties (242)