253
2

Hoogleraar humanitaire studies, Erasmus Universiteit

Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw van het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit. Haar onderzoeksprogramma speelt zich af in fragiele staten, conflictgebieden en in landen getroffen door natuurrampen, waaronder Angola, Congo, Mozambique, Ethiopië en Afghanistan. www.disasterstudies.wur.nl

WK tussen de puinhopen

In het gewelddadige Haïti leidt voetbal tot rust en vrede.

Wat een sof, voetballen kijken in een café in Haïti waar iedereen voor Spanje is behalve ik. Maar wel interessant om mee te maken.

Haïti is niet gekwalificeerd voor het WK maar het effect van het toernooi op de veiligheid van het land is enorm. Sinds de aardbeving is het land nog steeds onveilig. Gangs gaan door met het terroriseren van buurten en zijn onder andere actief in het beroven van mensen van hun hulpgoederen, vooral als het cash betreft. Hun activiteit is toegenomen sinds de aardbeving, door de criminelen die ontsnapt zijn uit de ingestorte gevangenis en in de chaos kans hebben gezien een wapenopslag van de Verengide Naties leeg te halen. De laatste tijd neemt de politieke onrust toe. In de aanloop naar de verkiezingen in november worden steeds vaker demonstraties georganiseerd die behoorlijk gewelddadig kunnen zijn.
Sinds het begin van de WK is het geweld echter enorm afgenomen. Er is geen demonstratie meer geweest. De gangs zijn rustig. Haïti is weliswaar niet gekwalificeerd maar leeft volop mee. Voetbal is het gesprek van de dag en er werd afgelopen dagen flink gewed. Op wc’s in tentenkampen waar de overlevers van de aardbeving verblijven zaten briefjes geplakt met aankondigingen in welke tent de finale te zien zou zijn. Veiligheidsexperts verwachten dat het vanaf morgen uit is met de rust en het geweld weer oplaait.
Zijn we in Nederland gewend voetbal te associeren met geweld van supporters, hier leidt voetbal dus eerder tot rust en vrede. Ik hoorde deze week het verhaal dat ook president Lula van Brazilië deze potentie van voetbal erkent. Hij heeft een paar jaar geleden voorgesteld dat de nationale elftallen van Brazilie en Haiti in Port-au-Prince tegen elkaar zouden spelen. Iedere toeschouwer zou volgens het plan bij wijze van toegangskaartje bij ingang van het stadium een wapen moeten inleveren. Het is niet doorgegaan, naar verluidt vanwege veiligheid voor de voetballers, maar dat had zo in een klap het land kunnen verlossen van 50.000 illegale wapens! Dat krijgt de VN lang niet voor elkaar.

Geef een reactie

Laatste reacties (2)