7.029
80

Bestuurslid sectorraad FNV Woondiensten

Woningnood niet de schuld van vluchtelingen

Hoog tijd om deze mythes te ontkrachten, de werkelijke oorzaken te noemen en te kijken naar oplossingen.

Veel mensen maken zich zorgen over de groeiende woningnood, werkeloosheid en bezuinigingen op sociale voorzieningen. Rechtse populisten wijzen naar vluchtelingen en roepen dat zij onze huizen inpikken, dat migranten onze banen stelen en dat bezuinigen nodig zijn. Hoog tijd om deze mythes te ontkrachten, de werkelijke oorzaken te noemen en te kijken naar oplossingen.

Woningnood
Gemiddeld is de wachttijd voor een sociale huurwoning in Nederland 8 jaar. Zelf ben ik werkzaam bij woningbouwcorporatie Portaal in Utrecht en ook bij ons zijn er lange wachtlijsten. Dit is echter niets nieuws. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er een tekort aan betaalbare woningen in Nederland en die woningnood is nooit opgelost. In de jaren 80 was er vanuit de kraakbeweging veel verzet tegen leegstand, veroorzaakt door op winst beluste speculanten. ‘Geen woning, geen kroning!’ was een leus uit die tijd. Toch pleitte de CDA in de jaren 90 voor verkleining van de sociale woningsector. Woningcorporaties werden verzelfstandigd en staatssteun ingetrokken. Corporaties sloopten sociale huurwoningen om daar duurdere woningen voor terug te bouwen.
Minister Blok van de VVD pakt nu de sociale huursector hard aan. Via de verhuurdersheffing moeten corporaties jaarlijks 1,7 miljard aan de staat afdragen. Hierdoor is er de laatste tijd vrijwel geen nieuwbouw gerealiseerd. Dit is geen ongelukkig toeval, maar bewust beleid: in het verkiezingsprogramma van de VVD staat letterlijk dat ze de sociale woningvoorraad met 50 procent willen verminderen. Ook de PVV is voor het verder liberaliseren van de sociale huursector.
Hoewel rechts-liberale partijen de problemen in de loop der jaren zelf gecreëerd hebben doen ze alsof woningnood iets nieuws is. Ze gebruiken vluchtelingen en immigranten als bliksemafleiding voor hun eigen wanbeleid. Pure zondebokpolitiek. 
We kunnen de woningnood makkelijk oplossen, als we maar willen. Er staan zoveel kantoorpanden leeg die we om kunnen bouwen tot woningen, wel 8 miljoen vierkante meter. Ook veel overheidsgebouwen staan leeg: 3 miljoen vierkante meter. We moeten de verhuurdersheffing direct afschaffen en 200.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Daarmee geven we ook de economie een gigantische boost en creëren we veel banen.
Banen
Populisten als Wilders roepen dat vluchtelingen en migranten ons werk inpikken. Maar waarom is de werkloosheid eigenlijk zo hoog? Wederom is de politiek verantwoordelijk. Door te bezuinigen op zorg, onderwijs, kinderopvang en sociale werkplaatsen heeft het kabinet tienduizenden banen vernietigd, vaak met steun van de PVV.
Ook de crisis heeft veel werkloosheid veroorzaakt. In de Bouw en andere sectoren zijn veel banen verloren gegaan. Zijn vluchtelingen verantwoordelijk voor de crisis? Nee, de crash van 2008 is veroorzaakt door graaiende bankiers en is een gevolg van de cyclus van het kapitalisme: ‘boom & bust’.
Het kapitalisme draait om het maken van winst en een mensenleven is in dit systeem weinig waard. Veel mensen worden ontslagen, terwijl er genoeg werk te doen is. In verzorgingshuizen zitten ouderen letterlijk in de shit omdat er niemand is om ze te wassen. We moeten veel meer woningen bouwen, bestaande woningen isoleren en investeren in duurzame energie. Werk genoeg!
Door technologische vooruitgang werken we steeds efficiënter. Daarom moeten we het werk dat er is eerlijk verdelen. Als we de werkweek terugbrengen naar 32 uur creëren we ineens duizenden banen. Wanneer we de pensioenleeftijd verlagen naar 63 jaar komen er meer arbeidsplaatsen voor jongeren vrij.
Genoeg voor iedereen
Bezuinigingen zijn onnodig, er is genoeg voor iedereen. Zo produceren we internationaal voldoende voedsel om de hele wereld te voeden. Maar hoe kan het dan, dat er per dag 8500 kinderen onder de 5 jaar door ondervoeding sterven? Het antwoord is simpel; de welvaart is oneerlijk verdeelt. Zelf binnen Nederland is er een enorme verschil tussen rijk en arm.
Politici maken ons wijs dat we moeten bezuinigen, maar is dat wel zo? Ondanks de crisis komen er alleen maar meer miljonairs bij. De eigenaar van Randstad heeft door uitbuiting van uitzendkrachten een vermogen bij elkaar geharkt van 3 miljard euro. Een bedrag dat gelijk staat aan 3000 keer de staatsloterij winnen. Recent werd berekend dat Rijke Nederlanders voor 10 miljard euro aan belastingen ontduiken, via brievenbusmaatschappijen. Hoeveel woningen kunnen we daar wel niet van bouwen?
Economie is geen exacte wetenschap, maar bestaat voor een groot deel uit politieke keuzen: Steken we 7 miljard in de Joint Strike Fighter of in de zorg? Samen moeten we gaan beslissen hoe we de maatschappij inrichten. Laten we ons verdelen door haat, of gaan we de welvaart eerlijk verdelen?
Het kan dan ook anders. Angst voor de ander en vreemdelingenhaat zijn onnodig, er is genoeg voor iedereen. Samen kunnen we een betere wereld bouwen. Een wereld zonder oorlog, zonder racisme, waar ieder krijgt waar die behoefte aan heeft.
Weg met het kapitalisme! Vluchtelingen welkom! Leve de internationale solidariteit!

cc foto: SP Groningen 

Geef een reactie

Laatste reacties (80)