1.377
15

Campagneleider Milieudefensie

Campagneleider Duurzaam Voedsel bij Milieudefensie
Ik ben Wageningse milieukundige met werkervaring bij de universiteit, provinciale overheid, adviesbureau en milieuorganisatie. Ik wil een bijdrage leveren aan een gezonde en eerlijk landbouw met toekomst. Dat doet ik bij Milieudefensie vanuit kennis én de kracht van mensen.

Zet boeren niet klem met handelsverdrag TTIP

Milieudefensie pleit voor grenzen aan de vrijhandel 

In Den Haag protesteren vandaag varkensboeren omdat ze wegens internationale concurrentie failliet dreigen te gaan. Afgelopen zaterdag protesteerden burgers tegen de verdere intensivering en globalisering van de veeteelt tijdens een manifestatie op het Malieveld.

Onze melkveehouders zitten klem door de lage melkprijzen en het is wachten tot zij ook op het Binnenhof staan. Milieudefensie waarschuwt dat het TTIP handelsverdrag met de VS tot nog meer ellende in de veesector zal leiden. Dit verdrag maakt Europa onderdeel van een markt waar dierenwelzijn, een toekomst voor boeren en bescherming van het milieu ondergeschikt worden aan economische groei.

Amerikaanse toestanden
Nederland is een grote voedselexporteur. Vlees- en melkhandelaren willen de export en dus de productie nog verder opvoeren maar of boeren daar in de toekomst nog wat mee verdienen, is nog maar de vraag. Op de wereldmarkt gaat het om de laagste prijs. We zien nu in de race naar de bodem de leefomstandigheden van dieren verslechteren en het inkomen van boeren dalen. Varkensboeren zetten de staatssecretaris onder druk om regels voor milieu en dierenwelzijn te schrappen om goedkoop te kunnen produceren voor de export.

Meer melk en vlees produceren is alleen in het belang van zuivelverwerkers,  slachterijen en de allergrootste industriële boerenbedrijven. Zo maakt Friesland Campina nu winst terwijl veel van haar boeren op omvallen staan. De partijen die TTIP steunen willen alleen maar meer vrijhandel. Het resultaat is dat dierenwelzijn en onze leefomgeving het afleggen tegen geld en korte termijn winst.

Wedloop
Het blijven meedoen in de internationale wedloop om meer en goedkopere melk en vlees te produceren is slecht voor ons milieu. Varkens en koeien produceren een berg mest en leveren een forse bijdrage aan klimaatverandering en de stikstofuitstoot. Daarom zijn er regels nodig om boer, koe en natuur te beschermen, zoals weidegang en mestregels. En moeten we zorgen voor minimumprijzen voor de boeren. Dat kan alleen als we de landbouwsector, met bijvoorbeeld importheffingen, kunnen beschermen tegen goedkope niet-duurzame import van buiten de EU. Beschermen van de eigen markt mag niet van handelsverdragen zoals TTIP. Die gaan er vanuit dat maximale concurrentie leidt tot goedkopere producten maar negeren dat goedkope productie een keerzijde heeft.

Gezond voedsel voorop
De vraag is: leveren we ons uit aan de wereldmarkt om een paar cent minder te betalen voor een onverantwoorde varkenslap of betalen we een normale prijs voor eerlijk geproduceerd vlees. Milieudefensie pleit voor grenzen aan vrijhandel, in het belang van onze leefomgeving en dierenwelzijn. Gezond en eerlijk voedsel voor iedereen, dat moet voorop staan en niet vrijhandel.

Dit artikel is door Jacomijn Pluimers en Evert Hassink van Milieudefensie geschreven. 

Geef een reactie

Laatste reacties (15)