904
37

Oud-PvdA-leider

Job Cohen (Haarlem 1947) heeft in Groningen rechten gestudeerd. Na zijn studie heeft hij eerst tien jaar in Leiden gewerkt, waarna hij in 1981 vertrok naar de Universiteit Maastricht. Daar werd hij eerst hoogleraar en later Rector Magnificus. In 1993 werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers II. Hij keerde vervolgens weer terug naar Maastricht om in 1998 opnieuw staatssecretaris te worden, nu van Justitie. In 2001 werd hij burgemeester van Amsterdam, in 2010 werd partijleider en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Op 20 februari 2012 legde hij zijn functie neer.

Zorgplan: 2000 extra wijkverpleegkundigen

Te betalen uit het bedrag dat 2000 zorgbestuurders boven de Balkenendenorm verdienen

De PvdA wil dat iedereen die zorg nodig heeft en thuis wil blijven wonen, dat ook zo lang mogelijk kan. Ik heb daarom vandaag in Leeuwarden een plan gepresenteerd, om 100 miljoen euro te investeren in 2000 extra wijkverpleegkundigen. We zullen het wetsvoorstel over de salarissen van bestuurders en toezichthouders proberen aan te passen om er zo voor te zorgen dat de 2000 zorgbestuurders die nu boven de Balkenendenorm verdienen onder deze norm komen te vallen. Dat levert de 100 miljoen euro op die we investeren in betere zorg in de buurt.

Het kabinet maakt het ouderen en gehandicapten moeilijker om thuis te blijven wonen. Drie kwart van de ouderen, ook mensen die lijden aan dementie of mensen met ernstige lichamelijke problemen, woont thuis en krijgt daar de zorg. Het kabinet-Rutte bezuinigt op het persoonsgebonden budget, dat het mensen juist mogelijk maakt zelf regie over hun zorg te voeren, bezuinigt op de thuiszorg, zorgt er voor dat iemand die zorg nodig heeft steeds meer verschillende zorgverleners over de vloer krijgt, en haalt die zorg uit het basispakket die juist ouderen en chronisch zieken vaak nodig hebben.

Wij vinden dat het anders kan en moet. De PvdA wil dat iedereen die zorg nodig heeft en thuis wil blijven wonen, dat ook zo lang mogelijk kan. We investeren in zorg in de buurt door het vergroten van het aantal wijkverpleegkundigen waar we in de vorige kabinetsperiode reeds een begin mee maakten. Er zijn nog grote delen in het land waar de verpleegkundige zorg nog steeds uit  ‘verpleegkundige handelingen’ van verschillende zorgverleners bestaat. De PvdA wil daarvoor in de plaats steeds dezelfde verpleegkundige in een wijk zodat hij of zij de ogen en oren van de wijk vormt op zorggebied. Want een wijkverpleegkundige doet veel meer dan het verlenen van zorg alleen: hij of zij is een vraagbaak, het lijntje naar de huisarts, ziet er op toe dat mensen niet vereenzamen en is een contactpersoon voor vrijwilligers en mantelzorgers.

De PvdA wil daarom 2000 extra wijkverpleegkundigen aanstellen. Thuiszorgorganisaties kunnen extra budget krijgen uit een fonds voor wijkverpleegkundigen van 100 miljoen. Hierbij geldt een strikte voorwaarde: zij komen alleen in aanmerking voor extra budget als zij met vaste verpleegkundigen werken. Wij kiezen voor meer zorg in de buurt met een eerlijke financiering. Het kabinet vindt dat bestuurders in de zorg een eigen inkomensnorm mogen hanteren. Een norm van 230.000 euro, maar liefst 50.000 euro hoger dan het salaris van de minister-president. De Partij van de Arbeid vindt dat veel te veel. De PvdA heeft de motie Wolbert ingediend die uitspreekt dat bestuurders en toezichthouders in de zorg niet méér mogen verdienen dan de minister president. We zullen het wetsvoorstel over de salarissen van bestuurders en toezichthouders proberen aan te passen om er zo voor te zorgen dat de 2000 zorgbestuurders die nu boven de Balkenendenorm verdienen onder deze norm komen te vallen. Dat levert de 100 miljoen euro op die we investeren in betere zorg in de buurt.

De PvdA kiest hiermee voor investeringen in goede zorg, die toegankelijk is voor iedereen. Dit kabinet kiest voor winstuitkering aan aandeelhouders en voor bezuinigingen voor ouderen, chronisch zieken en verpleegkundigen. Dat is ook een keuze, maar wel een foute.

Geef een reactie

Laatste reacties (37)