Over JoopRedactie

Joop is jouw online opinie pagina van BNNVARA met nieuws, bijdragen van opiniemakers en debat tussen bezoekers.

 • Francisco van Jole (eindredacteur)
 • Joyce Brekelmans
 • Dennis l’Ami
 • Pascal Vanenburg

Contact

Heb je een opinieartikel dat je graag op Joop gepubliceerd wilt zien mail het dan naar redactie@joop.nl en voeg een rechtenvrije portretfoto en een korte biografie van jezelf toe. Vermeld ook het telefoonnummer waar je op te bereiken bent. Joop biedt overigens geen vergoeding voor het publiceren van opinieartikelen of cartoons.

Heb je nieuws, ben je ooggetuige geweest van een belangrijk nieuwsfeit of heb je daar foto’s van gemaakt, aarzel dan niet dat met ons te delen via nieuwstip@joop.nl. Geef bij foto’s duidelijk aan wie de foto waar gemaakt heeft en wie en wat er op te zien zijn.

Wil je om een andere reden contact met de redactie van Joop mail dan naar redactie@joop.nl.


Huisregels

Bij Joop wordt op een prettige, open manier gediscussieerd. Scherp maar toch galant. Dat vereist wederzijds respect en een aantal regels. In het algemeen geldt: gedraag je niet anders dan je in een openbaar debat zou doen.

Om de sfeer goed te houden en daarmee het debat te stimuleren, modereert Joop reacties. Er wordt niet gekeken naar ideologische voorkeuren of politieke kleur. Reacties kunnen worden geweigerd als ze:

 • niet over het onderwerp van het opiniestuk of nieuwsbericht gaan
 • op de man spelen in plaats van op de argumenten ingaan, zie ‘Argumentum ad hominem’
 • beschuldigingen bevatten zonder bewijzen
 • buitensporig grof taalgebruik bevatten
 • racistisch, seksistisch, homofoob of anderszins kwetsend zijn
 • reclame maken voor blogs, websites of producten
 • al eerder door hetzelfde lid geplaatst zijn
 • auteursrechten schenden of anderszins in strijd zijn met de wet

Joop behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.
Wanneer deze regels bij herhaling worden overtreden kan een IP-ban worden ingesteld.

Fijn dat je meedoet. Deel je mening met Joop.


Disclaimer

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites.

Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. BNNVARA is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van Joop. De meningen en boodschappen op Joop geven niet de mening of het beleid van BNNVARA weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

De VARA behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan de VARA besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op VARA internet sites te publiceren in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door bijdragen te leveren op fora en andere interactieve mogelijkheden en dergelijke op VARA internetsites, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.

Privacy-statement

Persoonlijke gegevens die je via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Ze worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan toegang te geven tot de website of je te informeren over Joop.
Naast door jou verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Voor analyse-doeleinden maken we gebruik van Google Analytics-cookies, waarbij we deze zo hebben geconfigureerd dat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, daarnaast hebben we ook een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.


Terug naar boven