Gevonden voor

  • ABP

Pensioenfonds ABP negeert dierenwelzijn

Dat het ABP het pensioenfonds is van de Nederlandse overheid maakt dit extra navrant.

Slachthuismisstanden, stalbranden, stikstof: de vleesindustrie is niet uit het nieuws weg te slaan omdat ethische en ecologische grenzen worden overschreden. Maatschappelijke steun voor het verbeteren van dierenwelzijn is historisch groot. Het kabinet heeft het internationaal verbeteren van dierenwelzijn zelfs als doelstelling in het regeerakkoord opgenomen. Alleen pensioenfonds ABP lijkt nog in de twintigste eeuw te […]

Pensioenfonds ABP investeert in Israëlische nederzettingenpolitiek – en dat is onacceptabel

Het ABP belegt in drie Israëlische banken die een prominente rol spelen in Israëls illegale kolonisering van Palestijns gebied. Een protest daartegen werd beantwoord met een bedrieglijk betoog. Een open brief

Geachte mevrouw Wortmann-Kool, Via sociale media kreeg ik het antwoord van ABP onder ogen aan een Nederlander die er bij u op aandrong uw beleggingen in drie Israëlische banken te beëindigen. Dat antwoord schoot mij in het verkeerde keelgat en ik vind het belangrijk u mijn bezwaren kenbaar te maken. Voor het geval u het […]