Gevonden voor

  • Anderhalvemeter

1,5 meter-straffen tasten de rechtsstaat aan

Een rechtsstaat wordt gekenmerkt door rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en die zijn in het huidige paniekvoetbal verdwenen

Nu het aantal besmettingen met het Covid-19 virus minder wordt, zal het kabinet om deze virusepidemie onder controle te krijgen een balans moeten vinden tussen adviezen vanuit het algemeen maatschappelijk belang en adviezen van specialisten vanuit het perspectief van de volksgezondheid en de beperkte IC-capaciteit. Daarbij is het van belang dat de regels kloppen. Versoepelingen […]

Volgende pagina »