Gevonden voor

  • Artikel 23

Laten orthodoxen hun onderwijs zelf bekostigen en hun materiaal vervaardigen

Waarom wordt ons onderwijs anno 2021 gegijzeld door een Gideonsbende met opvattingen die haaks staan op onze wetten, regels en praktijken?

De vrijheid van onderwijs is een groot goed, zegt Onderwijsraad-voorzitter Edith Hooge. Maar in het advies aan het kabinet, Grenzen stellen, ruimte laten, stelt de raad dat die vrijheid moet worden beperkt, bijvoorbeeld als het gaat om structurele discriminatie van vrouwen, lhbti-ers en andersdenkenden. Aanleiding voor het advies is volgens Hooge de ‘discussie over artikel 23 die telkens oplaait’ naar […]

Pas artikel 23 van de Grondwet aan

Goed onderwijs, gelijke kansen voor kinderen en school als veilige plek zijn het waard om grondwettelijk te worden vastgelegd en beschermd

‘Mag je als jongen een vriendje hebben hier op school?’ Die vraag stelde Tim Hofman in zijn programma #BOOS aan een directeur van een school uit Goes. Het antwoord? “Je mag wel homo zijn, maar niet homo doen.” Ik vind dat echt verschrikkelijk. School moet een fijne en veilige plek zijn, waar alle kinderen gelijke […]

Tweede schoolstrijd is nodig

De vraag is of het onderricht in de eigen religie naast of binnen het schoolsysteem moet plaatsvinden

De algehele gelijkstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs kan leiden tot meer tweedelingen in de samenleving en zelfs aanzetten tot haat en geweld richting individuen en groepen. Religieuze, levensbeschouwelijke en ideologische ideeën mogen nooit een belemmering vormen voor de kwaliteit van opleidingen, voor het objectief lesgeven, en mogen geen onverdraagzame muur bouwen voor een optimale […]

Fundamenteel debat nodig over houdbaarheid artikel 23

Haat zaaien en homoseksualiteit afwijzen zijn de gevolgen van te veel en te lang krampachtig gedogen, waardoor de perceptie ontstaat van wettelijke acceptatie of zelfs een recht.

Nederland valt over minister Arie Slob heen vanwege zijn uitspraken over de rechtmatigheid van het vragen aan ouders om hun handtekening, om te bevestigen dat ze het eens zijn met het gedachtengoed van een bijzondere school ten aanzien van homoseksualiteit. Ik begrijp deze boze reacties vanuit een ethische grondslag, maar niet vanuit een juridische. Hier […]