Gevonden voor

  • Asielzoekers

Als asielzoekers over de schreef gaan, behandel hen dan als ieder ander

'Wie zich in Rotterdam structureel misdraagt, kan een toegangsverbod krijgen voor tram, metro en bus. Voor zover dat filmpje representatief is komen de in beeld gebrachte heren voor zo'n verbod ten volle in aanmerking'

Op de sociale media doet al enkele dagen een filmpje de ronde over asielzoekers uit Ter Apel die zich met geweld en gescheld toegang proberen te verschaffen tot de streekbus. De affaire was al aan de orde geweest in de Tweede Kamer. Daar kwam ophef over het besluit om een aparte bus te laten rijden […]

Kom op voor deze asielzoeker die ten onrechte Nederland is uitgezet en nu levenslang vast zit

Stel Ali Mohammad Al-Showaikh nu in vrijheid!

Op 6 maart schreef dr. Anne de Jong een opiniestuk in het NRC Handelsblad inzake Ali Mohammad Al-Showaikh: “Nederland heeft Bahreins bloed aan de handen”. De Jong doet als antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar conflicten in het Midden-Oosten en heeft Palestina, Libanon, Syrië en Bahrein als focusgebied. In haar artikel beschrijft zij […]

Volgende pagina »