Gevonden voor

  • Ayaan Hirsi Ali

Lale Gül maakt nu vooral vrienden op rechts

Een Turkse uitgeverij zal het gezien de politieke werkelijkheid onder Erdogan niet gauw aandurven een vertaling van haar werk te publiceren. Daarom moet haar Nederlandse uitgever Prometheus het zélf maar doen.

Lale Gül laat zich de felicitaties en de toejuichingen vanuit de rechterflank gaarne welgevallen. Dat zij in die kringen op het schild geheven wordt is niet verwonderlijk. Men leest in haar bestseller Ik ga leven exact wat men zo graag hoort: er staat een olifant in de kamer, die iedereen weigert te zien, vooral Jesse […]