Gevonden voor

  • Backpay

De belastingbetaler heeft recht op een feestje

Het duurde tot het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw voor de schaamte ondraaglijk werd en de backpay-regeling werd getroffen

Militairen en ambtenaren uit het voormalig Nederlandsch Indie hebben nooit salaris of soldij ontvangen voor de periode dat zij zich in Japanse gevangenschap bevonden. De slachtoffers hebben dit altijd als een groot onrecht ervaren en daarover heel beleefd gedurende een halve eeuw aan de bel getrokken. Die oud-Indischgangers zijn nu eenmaal niet bezield van het […]