Gevonden voor

  • CO2-heffing

De vervuiler betaalt NIET

Een minuut leestijd: Wellicht kan iemand me uitleggen waarom een thuiszorgmedewerker op de fiets in de wijk of een leerkracht op school meer CO2 uitstoot dan een olieraffinaderij?

Zoals bekend heft Nederland milieubelasting onder het motto “de vervuiler betaalt”. Van de miljarden die worden geïnd, worden projecten gesubsidieerd die de transitie ondersteunen naar een Nederland dat minder CO2 uitstoot. Milieudefensie kwam vandaag met de schokkende resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat dienstverlening (MKB), zorg, onderwijs en overheid de meeste milieubelasting betalen. We wisten […]

Zeker zijn van een rechtvaardige klimaatomslag

'Zeker in tijden van Trump durven kiezen voor een rechtvaardig klimaatbeleid door klimaattarieven te heffen op zowel export als import'

‘De vervuiler betaalt’ werkt. Met de voorstellen van PvdA en Groenlinks voor een CO2-taks haalt Nederland de klimaatdoelen, zo bleek onlangs uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Er is wel een slag om de arm: de mogelijke verplaatsing van vervuilers is moeilijk in te schatten en is potentieel belangrijk voor het effect op […]

Wie is gebaat bij bangmakerij over de gevolgen van een CO2-heffing?

In een opmerkelijke open brief in De Volkskrant wisten 17 ondernemingsraden van de chemie- en staalsector zich donderdag te mengen in de discussie over een CO2-heffing. Die heffing zet volgens hen banen op de tocht en levert geen klimaatwinst op. Met de verkiezingscampagnes op volle toeren richten de brievenschrijvers zich direct tot de provinciale lijsttrekkers: “Wij vragen om ratio, niet om emotie.”

Opvallend genoeg hebben belangenbehartigers van de industrie eerder in diverse media hetzelfde beargumenteerd. Maar het geschetste rampenscenario, van de fabrieken die zich storten in rode cijfers en banen die verdwijnen als sneeuw voor de zon, is keer op keer verworpen of genuanceerd. De Nederlandse energie-intensieve industrie heeft namelijk lagere energiekosten dan de industrie in omringende […]