Gevonden voor

  • Corona-app

Bedenkingen bij app en mondkapje

Ik vermoed soms dat de liefde voor apps en mondkapjes meer met gevoel te maken heeft dan met ratio.

Minister Hugo de jonge heeft mijn verjaardag uitgekozen om een functionerende corona-app te presenteren. We weten allemaal: wie ’m downloadt kan zien of hij langer dan zoveel minuten in het gezelschap van een besmet persoon heeft verkeerd. Na die constatering ga je dan veertien dagen in quarantaine. Zo worden wij het virus samen de baas. […]

Maak een wet voor de corona-app

De app die de regering wil inzetten tegen het coronavirus roept nog te veel twijfels op. Wettelijke waarborgen kunnen het vertrouwen in de app vergroten.

Door: Kathalijne Buitenweg en Richard Wouters De belangrijkste les van de appathon van afgelopen weekend is wel dat je een corona-app er niet even doordrukt. Eerst moet de meerwaarde van een app in de exitstrategie duidelijk worden. Vervolgens moet er overeenstemming zijn over de voorwaarden waaraan die app moet voldoen. En pas daarna komt het testen van de software aan bod. De haastklus […]

Waarom corona-apps meer kwaad dan goed zullen doen

De keuzes die we nu maken, bepalen in welke wereld we wakker worden als de corona-pandemie is overgewaaid.

Het kabinet zet, om de coronacrisis onder controle te krijgen, allerlei maatregelen in die enkele maanden geleden nog ondenkbaar leken. Uit angst voor corona accepteert de bevolking dat de overheid bevoegdheden opeist waar we normaal gesproken uitgebreid over zouden debatteren en goed voor zouden waken. Ook na 9/11 werden veel surveillancemaatregelen ingevoerd, die vervolgens nooit […]