Gevonden voor

  • Daklozen

Wie aan de grond zit, wordt in Rotterdam verstoten. Burgemeester, doe iets!

Open brief aan Ahmed Aboutaleb: Ik herinner mij nog Uw uitspraak dat in Rotterdam niemand op straat slaapt

Hoogedelachtbare heer, Neen, ik kom U niet aan Uw hoofd zeuren over de islam. Ik wil bij U een echt Rotterdams probleem aankaarten.Teveel politici waarmee U het ongeluk hebt te moeten werken, slagen er al voldoende in met hun culture wars de aandacht af te leiden van de echte problemen in Rotterdam. Waarom doe ik dat […]

Verwarde personen vallen door de mazen in de wet in de afgrond

Er zou een wettelijke waarborg ingericht moeten worden, zodat het niet mogelijk is om met terugwerkende kracht mensen onverzekerd te laten raken

Verwarde personen hebben dit jaar veel aandacht gekregen in de politiek en media. Over het algemeen was het geen positief nieuws. Elke keer wordt er beterschap beloofd door zorgbestuurders of politici, maar tot nu toe is er geen meetbaar resultaat. En dat is ook niet zo gek als men zich realiseert dat het begrip ‘verward […]

Het lijkt wel of armoede strafbaar is

Er zijn tijden geweest dat dakloosheid gezien werd als een sociaal probleem. Nu wordt de politie afgestuurd op wie zich onvoldoende zelfredzaam betoont

Als je dakloos bent, is de stad je WC. Deze eenvoudige waarheid schijnt niet tot de autoriteiten door te dringen. In plaats van voor voldoende opvang te zorgen en voor een adequate  geestelijke gezondheidszorg, grossieren zij in verboden zodat je zwervers vol kunt hangen met bekeuringen. Daarna wordt de oplossing van het probleem bij de […]