Gevonden voor

  • Decentralisatie

Extra geld geen panacee voor dieperliggende problemen jeugdzorg

Het Rijk pompt extra miljoenen in de jeugdzorg ter verlichting van acute financiële problemen. Gemeenten roepen al veel langer dat zij het hoofd niet meer boven water houden. Niet meer zeuren dus, nu het Rijk eindelijk de portemonnee trekt? Was het maar zo simpel.

Ruim €600 miljoen erbij, zodat samen met de eerder toegezegde middelen een indrukwekkend bedrag van ruim €1 miljard beschikbaar komt. Veel geld, waar de jeugdzorg enorm mee geholpen kan zijn. Het klinkt tegenstrijdig, maar er bestaat een niet denkbeeldig risico dat dit extra geld de problemen verergert in plaats van verlicht. Waarom? Allereerst bepalen gemeenten […]

Het fiasco van de avondklok past in een nieuw bestuurlijk patroon

De professionals, de vaklui met hun poten in het bluswater, waarschuwen met klem. De politiek luistert niet.

Het geheugen van de mensen is kort. Niemand herinnert zich nog dat twee weken terug werkelijk alle professionals die iets met het leven op straat te maken hadden, waarschuwden tegen de avondklok. Ze zeiden om een Hoekstra te parafraseren: ‘Doe dat nou niet’. Dat was aan dovemansoren gericht. De politiek wist in grote meerderheid dat […]

Matchfixing rond de Omgevingswet is levensgevaarlijk

De Omgevingswet lijkt koste wat kost doorgang te moeten vinden, zelfs als de nationale veiligheid in het geding is.

De decentralisatie van ruimtelijke ordening zorgt voor gevaarlijke situaties, blijkt uit de analyse van NRC (10-02). Het kritische rapport ‘De borging van de nationale ruimtelijke belangen’ van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) maakt pijnlijk duidelijk dat gemeenten (en provincies) niet voldoende geëquipeerd zijn om landelijke verantwoordelijkheden als transport van gevaarlijke stoffen in […]