Gevonden voor

  • Defensie

Het tolkendebat was een schaamteloze vertoning

Naar voren kwam dat de Nederlandse staf van de ambassade niet zomaar de pleitvaart had genomen zonder de Afghaanse staf te waarschuwen maar dat de tijdelijk zaakgelastigde – de hoogste functionaris – het land had verlaten

U dacht dinsdagochtend misschien: het is rijkelijk laat maar de Tweede Kamer komt toch bijeen over het groeiend Afghanistanschandaal. Alleen de leden van de Kamercommissie Defensie waren de pineut. Zij moesten wél in Den Haag vergaderen. Daarin zitten niet de kopstukken van de grote partijen. De commissie wordt gedomineerd door fractiespecialisten. Je zou ze ook […]

Je kunt niet zomaar de pleitvaart nemen uit Afghanistan

Het is een morele plicht onze medestanders te vrijwaren voor de wraak van de Taliban

Binnenkort nemen de laatste buitenlandse troepen in Afghanistan de pleitvaart. Daarmee heeft het Westen een oorlog van twintig jaar verloren. Het is een kwestie van tijd dat de zegevierende Taliban Kaboel binnentrekken. Zij beheersen nu al het grootste deel van het land. De regering en haar bondgenoten konden zich alleen maar handhaven dankzij uitgebreide steun […]

Excuses van Defensie zijn voor iedereen, maar schadevergoeding niet

850.000 personeelsleden van Defensie zijn met giftige stoffen in aanraking gekomen.

“We hebben het gehad met Defensie. En dat is jammer want we hebben er ons leven lang gewerkt.” Dat zeiden vier oud-medewerkers bij Defensie in de parlementaire hoorzitting over het werken met kankerverwekkende chroomverf. Terecht eisen zij genoegdoening van Defensie. De voorgestelde regeling schiet echter ernstig tekort. Het RIVM bracht onlangs een rapport uit over […]

Een veilige wereld bereik je niet met dure oorlogspolitiek

Deze politiek heeft geen problemen opgelost, maar juist in belangrijke mate bijgedragen aan dood en verderf, grote vluchtelingenstromen en veel meer onveiligheid. Ook Nederland is medeverantwoordelijk.

Geschreven door collectief Niet In Mijn Naam De strijd om het grote geld is losgebarsten. Politieke partijen, ministeries en belangenorganisaties zijn al maanden bezig met lobbycampagnes om te zorgen voor een groter deel van de koek voor “hun” onderwerp. Zo ook de defensielobby. Onlangs nog pleitte een viertal defensiehoofden voor een extra investering in Defensie […]

Volgende pagina »