Gevonden voor

  • Duurzame energie

Vrouw in verzet

Veelzeggend voor deze tijd is dat Halla in de film Woman at War massaal wordt toegejuicht op social media maar volledig in haar eentje opereert

De openingsscene van Woman at War, die nu in de bioscopen draait, vergeet je niet snel: een stoere vrouw die op een uitgestorven vlakte in haar eentje met pijl en boog het elektriciteitsnetwerk van IJsland platlegt. Je zit daardoor ook meteen in het verhaal van deze eenzame strijdster die de wereld wil behoeden voor de […]

‘Onze’ duurzame transitie mag niet ten koste gaan van anderen

Onder welke omstandigheden wordt de windmolen of het zonnepaneel geproduceerd?

Op 29 november discussiëren de leden van de Tweede Kamer over de transitie naar een duurzamer Nederland, en in het bijzonder over het recent gepresenteerde Klimaatakkoord. Dit akkoord beschrijft hoe Nederland gaat voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Ieder land dat de doelstellingen van Parijs onderschrijft en serieus neemt zal dit moeten vertalen naar een […]