Gevonden voor

  • Duurzame energie

Elke windmolen telt voor het klimaat

We moeten alle bestaande vormen van duurzame energie maximaal opschalen, want onze energievoorziening bestaat nu nog uit 90% olie, kolen en aardgas, terwijl we over minder dan 20 jaar volledig fossielvrij moeten zijn

Dit is een opinie ingezonden door 10 Amsterdammers, hun namen vind je onderaan. Als omwonenden van zoekgebieden voor windmolens in Amsterdam kijken we met verbazing naar hoe de discussie over windmolens zich voltrekt. Verschijnen er niet wekelijks alarmerende rapporten in de media over de klimaatopwarming? Waren de afgelopen zes jaar niet de warmste zes jaar […]

De Rutte-doctrine: wijdverspreid door het hele Koninkrijk der Nederlanden

De Partij voor de Dieren zag zich genoodzaakt een set van 100 Kamervragen in te dienen om helderheid te verkrijgen

Het kabinet houdt niet alleen informatie achter in de toeslagenaffaire. Maandenlang probeerde het kabinet Kamervragen te ontwijken over het onzalige plan om voor minimaal € 10 miljoen het bedrijf ‘Bonaire Brandstof Terminals B.V.’ (BBT) op te richten. Dit bedrijf krijgt de opdracht om te midden van de klimaatcrisis een compleet nieuwe olie-infrastructuur aan te leggen […]

Duurzame energieproductie blijft ver achter door politieke onwil

Tesla’s in Nederland rijden daarom vooralsnog vooral op kolen, gas en kernenergie.

Een paar dagen geleden luisterde ik met toenemende ergernis naar Rob van Tilburg en Doekle Terpstra op Radio1, die namens respectievelijk Natuur & Milieu en Techniek Nederland spraken over de traagheid waarmee de energietransitie verloopt. Volgens Terpstra is het toch geen probleem dat er een toename is van het aantal nieuw geplaatste CV-ketels, want dat […]

Vrouw in verzet

Veelzeggend voor deze tijd is dat Halla in de film Woman at War massaal wordt toegejuicht op social media maar volledig in haar eentje opereert

De openingsscene van Woman at War, die nu in de bioscopen draait, vergeet je niet snel: een stoere vrouw die op een uitgestorven vlakte in haar eentje met pijl en boog het elektriciteitsnetwerk van IJsland platlegt. Je zit daardoor ook meteen in het verhaal van deze eenzame strijdster die de wereld wil behoeden voor de […]

‘Onze’ duurzame transitie mag niet ten koste gaan van anderen

Onder welke omstandigheden wordt de windmolen of het zonnepaneel geproduceerd?

Op 29 november discussiëren de leden van de Tweede Kamer over de transitie naar een duurzamer Nederland, en in het bijzonder over het recent gepresenteerde Klimaatakkoord. Dit akkoord beschrijft hoe Nederland gaat voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Ieder land dat de doelstellingen van Parijs onderschrijft en serieus neemt zal dit moeten vertalen naar een […]