Gevonden voor

  • Eenzaamheid

Eenzaamheid is dodelijk

Over hoe een sociaal isolement direct effect heeft op je lichaam

Mensen zijn groepsdieren. Isoleer ze en ze kwijnen weg. Je ziet het bij baby’s die geen aandacht krijgen: ze sterven. Je ziet het bij mensen wier levenspartner overlijdt: de kans op dementie verdrievoudigt. Je ziet het bij mensen die via de pensioengerechtigde leeftijd uit hun sociale netwerken wegvallen: snel nemen allerlei klachten toe. Er ligt […]