Gevonden voor

  • Europa

De wortel van Europa moet solidariteit zijn

In de visie van partijen die zich tegen migratie keren is het de schuld van al deze migranten zelf dat ze zich geen twee keer bedenken alvorens de hachelijke tocht naar Europa te wagen

Zondag 20 juni is het Wereld Vluchtelingendag. Laten we om te beginnen ten overvloede kort de context schetsen. Tot 2 juni van dit jaar hebben 29.268 migranten de overtocht gemaakt over de Middellandse Zee. 943 van hen hebben de verdrinkingsdood gevonden bij hun poging om het beloofde land van Europa te bereiken. Excuus, ik zeg […]

De Volt-files: Een Europese bottom-up beweging, bestierd door wat beleidstijgers

Volt Europa is een speeltje van een klein groepje mensen, maar dat mag niemand weten

Tijd voor de General Assembly van Volt, de Europese partij die sinds maart met drie zetels in de Tweede Kamer zit. Bij de online ledenvergadering op Europees niveau konden we afgelopen weekend leren hoe ‘Europese politiek’ in ‘een Europese partij’ in zijn werk gaat. Aan het eind van de bijeenkomst geeft co-voorzitter Reinier van Lanschot […]

Als we willen dat vrouwen geen verliezers zijn, dan moeten we allemaal ‘feminist’ zijn…

Turkije stapt uit het Europees vrouwenrechtenverdrag dat eisen stelt aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bestrijden van huiselijk geweld.

Onderhandelingen en toetredingen tot internationale akkoorden kunnen jaren duren, maar eruit stappen is soms een kwestie van minuten. Heel typerend is hierbij het gezegde ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’ Je vraagt je af wat de waarde van het Verdrag van Istanbul is, als je zomaar weg kunt lopen. Met de Brexit hebben […]

De Volt-files: hoe gaat Volt alle Europese ambities waarmaken?

Hoe zinvol deze nieuwe partij is, moeten we natuurlijk afwachten, maar oninteressant is Volt in ieder geval niet.

Het grote publiek kent Volt nauwelijks en dus is de vraag: wat is dit voor partij? Ik ontmoette de mensen van Volt voor het eerst in augustus 2018. Volt hield op een zonnige middag een meetup in het Utrechtse Wilhelminapark. Er waren een handjevol vrijwilligers, herkenbaar aan witte T-shirts met het paarse Volt-logo. Vrijwel allemaal […]

Waar is de Europese visie op onze toekomst?

Waarom accepteren wij het nog dat de gemiddelde burger procentueel meer belasting betaalt dan grote multinationals? Als wij hiervoor echt een oplossing willen zien, dan moeten we dit in Europees verband aanpakken.

Waarom lijken de verkiezingscampagnes tot nu toe vooral te draaien om verkapte persoonlijkheidscultussen, maar nauwelijks om de inhoud? We zien dit nu al geruime tijd bij Forum voor Democratie, GroenLinks en sinds kort ook in overtreffende trap bij D66. Wij, de jongeren van Volt in Nederland, vragen ons af: waar is de sluitende visie op […]

Europa, Turkije en de Middellandse Zee. Een keerpunt

Erdogan bespeelt graag de vijftien miljoen Turkse Europeanen, van wie een groot deel zich sterk verbonden voelt met hun land van oorsprong. Er zijn dus goede redenen om hem duidelijk te maken waar de grens ligt

Door Xander de Rijk en Jan Willem Schnerr Deze vrijdag besloten de Europese leiders om de deur open te zetten voor uitbreiding van de tot nu toe bescheiden sancties tegen Turkije. Aanleiding is het uitdagende optreden van de Turkse marine in de wateren rond Cyprus en voor de kust van Griekenland. Op het oog een […]

Kappen van oerbossen voor Nederlandse biomassa is géén ‘fake-nieuws’

Wij kunnen onze weg naar een schoner klimaat niet plaveien met houtverbranding. Daarbij is het niet de rol van de overheid om koste wat kost multinationals te ondersteunen

Door: Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek Twee weken geleden verstuurden wij namens 65 bewoners, natuur- en bosorganisaties uit binnen- en buitenland en ruim 22.000 Nederlanders, een brandbrief naar minister Eric Wiebes over de noodzaak om het afbouwpad voor biomassasubsidies in gang te zetten. In deze brief stelden wij onder meer dat ‘Nederlandse stimuleringssubsidies […]

Volgende pagina »