Gevonden voor

  • FNV

Waartoe is de vakbond op aarde?

Velen hebben behoefte aan een strijdbare en constructieve FNV-agenda die solidariteit, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid voorop stelt. In een samenleving waarin ongelijkheid en racisme geen plaats hebben.

Kitty Jong is kandidaat voor het Dagelijks Bestuur van de FNV dat donderdag gekozen gaat worden. De afgelopen weken is de relevantie van FNV weer eens overduidelijk geworden: de situatie bij de distributiecentra van de supermarkten, in de havens, bij de transporteur van Ikea, bij Holland Casino. Of de dreigende weigering van werkgeversorganisaties om het […]

Bestuursverkiezing FNV gaat over ‘één FNV’ of ‘eigen sector eerst’

'Willen we de trend keren waarbij werknemers steeds meer verliezen en aandeelhouders een steeds groter deel van de opbrengst krijgen, dan moeten we een gezamenlijke koers varen en een gezamenlijke solidaire vuist maken.'

Op 11 mei bepaalt het Ledenparlement van de FNV de koers voor de komende vier jaar en kiest een nieuw bestuur. Anders dan bij de voorzittersverkiezing valt er dit keer echt wat te kiezen. Als kandidaten zijn we verheugd met de aandacht van Joop en ook het Financieel Dagblad voor de bestuursverkiezing van de FNV. […]

FNV, keer terug naar de werkvloer

Laten we ons als vakbeweging als makke schapen naar de slachtbank leiden? Het antwoord op deze vraag moet natuurlijk NEE zijn, we zijn geen makke schapen!

Telt de FNV nog wel mee in Nederland Polderland? Den Haag luistert al lang niet meer naar de wensen van de vakbeweging en de werkgevers varen een compleet eigen (ram)koers. Wil de FNV zichzelf nog op de kaart zetten, dan zal de bond radicaal voor de werkvloer moeten kiezen. Na de voor progressief Nederland desastreus […]

Wat vindt de FNV nou écht van TTIP?

Het feit dat er zo om de hete brij wordt gedraaid, betekent dat er werk aan de winkel is voor kritische kaderleden

De onderhandelingen tussen de EU en de VS over het handelsverdrag TTIP naderen de eindfase. Er wordt, zeker sinds de Brexit, gespeculeerd dat het verdrag er door te ver uiteenlopende standpunten niet zal komen, dat zou voor links aanleiding moeten zijn om de straat op te gaan. Door het verzet tegen dit vernietigende akkoord op […]