Gevonden voor

  • Geheugen

Een filosofielesje over het geheugen van Rutte

Soms ben je niet bij machte om iets te doen, maar je kunt wel nadenken over het feit dat jij iemand bent die zo’n zwakte heeft

Mijn havo-eindexamenklas krijgt er binnenkort een erg interessante casus bij: het slechte geheugen van Mark Rutte. In hun onderwerp ‘Filosofie van het Zelf’ leren mijn eindexamenleerlingen in het eerste hoofdstuk over ‘jezelf blijven’ en over de bijkomende verantwoordelijkheid door middel van het vreemde geval van Robert Ledru. Ledru was een Franse politieagent in de 19e […]