Gevonden voor

  • Hooligans

Een goed voorstel dat de Gutmenschen in hun geslijm zullen verstikken

Het vrije westen is omringd door vijanden die onze samenleving met terroristische aanvallen proberen te ontregelen. Het is goed als zij zien dat wij geen verwekelijkte en decadente jammeraars zijn

De meeste maatregelen van de overheid om het gedrag van de burgerij te beteugelen hebben wel effect maar andere dan werden beoogd. Zo heeft de massale politie-inzet tijdens zondagse voetbalwedstrijden geen eind gemaakt aan het hooliganisme maar deze vorm van bloedige vrijetijdsbesteding alleen maar verplaatst. Volgens een bericht in de Volkskrant gaan de hardcore fans van […]