Gevonden voor

  • Huwelijkse gevangenschap

Onze overheid geeft macht aan diegenen die vrouwenrechten schenden

Aan een lang debat over welke godsdienst nu de grootste schender van vrouwenrechten is, hebben deze vrouwen niets.

Deze week maak ik namens Femmes for Freedom (FFF) deel uit van de NGO delegatie bij de 65e sessie van het CEDAW Comité in Geneve. Dit Comité bewaakt de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag van alle landen die dit verdrag hebben geratificeerd. Deze week is Nederland aan de beurt. Ik zal onder andere aandacht vragen voor […]